Aan de slag met rotonde Beursplein

Deel deze pagina
De gemeente Haarlemmermeer wil voor de rotonde van het Beursplein een blijvende oplossing waarbij de verkeersveiligheid voorop staat. Op deze rotonde in Hoofddorp vinden veel ongelukken plaats. Vorig jaar is onderzocht wat op korte, middellange en lange termijn gedaan kan worden om de rotonde veiliger te maken voor al het verkeer, met name voor fietsers en scooters.

Daarnaast is, vanwege de vele ontwikkelingen in het stadscentrum van Hoofddorp, onderzocht hoe de rotonde en de directe omgeving toekomstbestendig gemaakt kunnen worden. Bij het onderzoek zijn ook de Vervoerregio Amsterdam en de Fietsersbond Haarlemmermeer betrokken.

De rotonde van het Beursplein met rechts op de foto Hotel de Beurs

De rotonde van het Beursplein wordt aangepakt. Foto: Kees van der Veer. 

Korte en middellange termijn

Uit het onderzoek blijkt dat de verkeersveiligheid op korte termijn verbetert door onder andere de aanleg van zogenaamde rabatstroken (rammelstroken) op alle afslagen. Hiermee moet het autoverkeer een scherpere bocht maken als ze de rotonde verlaten. Daarmee gaat de snelheid bij het afslaan omlaag. Andere voorstellen voor de korte termijn zijn betere bebording en het verplaatsen van de drempel en het zebrapad bij de afslag naar het Marktplein. Voor de middellange termijn wordt voorgesteld om de diameter van de rotonde te verkleinen zodat automobilisten de rotonde minder snel kunnen nemen, in combinatie met wat inrichtingsaanpassingen rondom de rotonde.  

Lange termijn

Voor de lange termijn kwamen uit het onderzoek twee opties naar voren. Of de rotonde wordt vervangen door een kruispunt met verkeerslichten óf de rotonde blijft behouden en de verkeersdrukte wordt aangepakt. Het vervangen van de rotonde door een kruising betekent dat de locatie Beursplein volledig op de schop moet. Er is dan geen ruimte meer voor de fontein en er moet in de Hoofdvaart gebouwd worden om het verkeer goed te kunnen geleiden. Voor autoverkeer is deze optie gunstig. De verkeerslichten verdelen de auto’s bij drukte goed. Voor voetgangers en fietsers betekent een kruising een verslechtering. Niet alleen krijgen zij dan te maken met wachttijden, uit onderzoek blijkt ook dat binnen de bebouwde kom een rotonde voor fietsers vele malen veiliger is dan een kruising met verkeerslichten.

Aan de slag

De gemeente Haarlemmermeer wil de rotonde behouden en gaat daarom aan de slag met de voorgestelde maatregelen. Omdat verkeersveiligheid een belangrijk thema is worden de korte en middellange termijn maatregelen tegelijk opgepakt. De werkzaamheden starten begin 2022. Het advies over de maatregelen voor de langere termijn neemt de gemeente mee als randvoorwaarde voor de centrumontwikkelingen en toekomstige verkeersplannen.

 

Gepubliceerd op: 
11 mei 2021