43 permanente betaalbare huurwoningen Veldbloemstraat

Deel deze pagina
De gemeente Haarlemmermeer verkoopt grond in de Veldbloemstaat in Nieuw-Vennep aan woningcorporatie Ymere. De woningbouwcorporatie gaat er 43 huurwoningen bouwen, die vooral geschikt zijn voor starters en jongeren. Een deel van deze woningen wordt toegewezen aan inwoners van Haarlemmermeer.

De nieuwbouw komt op de nu nog lege plek van de voormalige Rehoboth basisschool. De nieuwe woningen worden gebouwd in twee blokken van zeven meter en tien meter hoog, waardoor ze goed in de omgeving en in het bestaande groen passen.

artist impression van de woningen aan de Veldbloemstraat

Artist impression van de nieuwbouw. De nieuwe woningen komen in het groen staan en passen goed in de buurt. Afbeelding: Ymere

Participatie

Met een aantal directe buren en andere buurtbewoners is over het plan overlegd in de participatiegroep, waarbij de bewoners konden reageren en meedenken. Dat moest digitaal vanwege corona. Hoewel de uitgangspunten van het plan niet door iedereen worden omarmd, verliepen de overleggen in een goede sfeer en heeft iedereen meegedacht. De vertegenwoordiger van de dorpsraad Nieuw-Vennep heeft haar waardering uitgesproken voor de manier van participatie en het verwerken van de opmerkingen. Alle inbreng is zorgvuldig afgewogen en gemotiveerd overgenomen of afgewezen. De uitstraling van het gebouw, het plan voor de openbare ruimte en de parkeerruimte zijn door het overleg aangepast.

Bomen

Naar aanleiding van het overleg met de participatiegroep wordt ook één boom, een linde, verplaatst in plaats van gekapt. De voorbereiding voor het verplaatsen van de linde start binnenkort om deze boom volgend jaar te kunnen verplaatsen. Om te zorgen dat een monumentale plataan tussen de twee geplande bouwblokken in voldoende ruimte houdt, is een bouwblok enkele meters opgeschoven. Hierdoor moet één extra boom op een andere plek worden gekapt. Daarvoor in de plaats wordt een nieuwe boom terug geplant. Ook worden er twee bomen gekapt die op de geplande nieuwbouw staan.

Parkeren

Er komen 39 nieuwe parkeerplaatsen. De nieuwe bewoners van de wijk en hun bezoekers kunnen op deze plaatsen hun auto parkeren. Hiermee ontstaat er naar verwachting geen extra parkeeroverlast in de buurt.

Bestemmingsplan

Voordat de bouw van de woningen kan starten, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Vanaf 16 augustus wordt het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Iedereen heeft dan zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. De verwachting is dat het definitieve bestemmingsplan eind 2021 naar de gemeenteraad gaat om het vast te stellen.

Gepubliceerd op: 
28 jun 2021