.

Nieuwe Kom

Nieuwe Kom wordt het actieve en groene centrum met ruimte voor nu en voor de toekomst

Aanleiding voor de vernieuwing van de Nieuwe Kom was de groei van Nieuw-Vennep. Het plan bestaat uit woningen, Pier K, het Ontmoetingscentrum, speeltuin De Kleurentuin en de Harmoniekoepel, en de herinrichting van de openbare ruimte. Door de economische crisis waren ontwikkelaars terughoudend met investeringen in de Nieuwe Kom. De afgelopen jaren is er weer meer belangstelling en het vertrouwen om te bouwen is gegroeid.

Overleg over toekomst dorpscentrum Nieuw-Vennep

Eind 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin ze vraagt om ‘Regie op de Nieuwe Kom’ in Nieuw-Vennep. De ontwikkelingen in het dorpscentrum lagen door allerlei omstandigheden grotendeels stil. En er was ongerustheid bij de Vennepers over hoe het centrum van Nieuw-Vennep erbij ligt, en dan met name de Venneperstraat en omgeving. Projectwethouder Mieke Booij heeft gehoor gegeven aan de ongerustheid en opdracht gegeven om een overleg met alle betrokken partijen te organiseren en samen een plan voor de toekomst te maken.

Op dinsdag 25 februari vond dit gesprek plaats. Grondeigenaren, vertegenwoordigers van ondernemers en de dorpsraad en de gemeente zaten samen aan tafel. Met als voornaamste doel: bijdragen aan een vitaal, leefbaar en levendig centrum waar de Vennepers trots op kunnen zijn. En om samen te kijken wat iedereen kan bijdragen om dit doel te bereiken. Lees meer in het nieuwsartikel over dit gesprek tussen alle betrokkenen.  

Samenwerkingen om groei te stimuleren

De gemeente Haarlemmermeer is met verschillende partijen in gesprek die in dit gebied aan de slag willen. Ymere heeft samen met de gemeente gewerkt aan de bouw van de nieuwe woningen op de Jonkheer Van de Pollstraat. De bouw van Medisch Centrum De Nieuwe Kern is ook voltooid. Lees ook meer over de overige projecten in de Nieuwe Kom.

Meer weten?

Wilt u graag meer weten over een project? Ga naar de contactgegevens