.

Vragen en antwoorden

Hieronder staan de antwoorden op veel gestelde vragen over nieuwe energie.

Heeft u praktische vragen over woningisolatie en zonnepanelen? Bezoek dan de pagina van het informatieloket Energie. Neem voor andere vragen contact op met de gemeente via Energie@haarlemmermeer.nl of bel naar 0900 1852.

Waarom een energietransitie, wat is dat?

De energietransitie is een gevolg van onder andere het Klimaatakkoord van Parijs. Daarin is afgesproken dat we onze CO2-uitstoot beperken. Een belangrijke bron van CO2-uitstoot is het gebruik van energie uit fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld kolen, olie en gas. We moeten dus alternatieven vinden voor de kolen- en gascentrales die ons nu nog in grote mate van elektriciteit voorzien.

Verder hebben de aardbevingen in Groningen ervoor gezorgd dat het kabinet wil dat we in Nederland sneller van het aardgas afgaan. We zijn liever niet afhankelijk van het importeren van aardgas uit andere landen. Daarom gaan we alternatieven ontwikkelen voor de plekken waar we aardgas gebruiken zoals voor woningen, bedrijven en kassen.

Ondertussen is de energietransitie al een tijd aan de gang: steeds meer mensen plaatsen zonnepanelen, isoleren hun woning en/of kopen een hybride of elektrische auto. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat we op andere plekken energie gaan opwekken of andere vormen van energie gaan gebruiken. Bijvoorbeeld elektriciteit in plaats van benzine of diesel. Hoe meer mensen dit doen, hoe groter de impact is op de energievoorziening in Nederland.

Waarom zoeken we naar andere energiebronnen om te zijner tijd van het aardgas af te gaan?

De aardbeving in het Groningse Zeerijp in januari 2018 zorgde ervoor dat de Nederlandse overheid besloot om de aardgaswinning in het noorden versneld af te bouwen. Dat betekent dat er veel minder aardgas in Nederland beschikbaar is. De gebouwen en de economie in Nederland zijn erg afhankelijk van aardgas. Omdat we niet te afhankelijk willen zijn van andere landen om aardgas te importeren, moeten we alternatieven ontwikkelen. Daarnaast draagt op termijn het aardgasvrij maken van de gebouwen bij aan minder CO2-uitstoot, minder stikstofuitstoot en dus een beter milieu.

Wanneer is er een andere energiebron beschikbaar en kan mijn wijk van het aardgas af?

Op dit moment (eerste kwartaal 2020) weten we nog niet welke energiebronnen beschikbaar zijn als alternatief voor het aardgas. Ook weten we nog niet wanneer welke wijken in Haarlemmermeer van het aardgas afgaan. Dat zijn we nu aan het onderzoeken. Hiervoor moet elke gemeente in 2021 de plannen hebben klaarliggen. Die plannen maken we de komende periode samen met inwoners en belanghebbenden. Wel is er dit jaar een verkenning gestart om een deel van Rijsenhout van nieuwe energie te voorzien.

Komt er een warmtenet in mijn buurt?

Het is nog niet duidelijk welk alternatief voor aardgas er per buurt in Haarlemmermeer komt. We weten dus ook nog niet waar een warmtenet komt. De mogelijkheden hiervoor hangen af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld: welke initiatieven zijn er, waar kan de warmte vandaan komen, hoeveel kost het voor inwoners, en wat zijn de kosten voor de netbeheerder en de gemeente?

Moet ik mijn CV-ketel vervangen?

Wacht nog even als het kan. Wij verwachten dat we eind 2020 kunnen aangeven wat in uw wijk of buurt het meest gunstige alternatief is. Is uw huidige cv-ketel echt kapot, denk er dan over om een nieuwe ketel te huren of schaf een hybride warmtepomp aan. Ook zonnecollectoren met boiler kunnen een goede eerste stap zijn. Pelletkachels en luchtwarmtepompen kunnen overlast bij u of bij uw buren veroorzaken. Laat u daarom eerst goed informeren wanneer u dit alternatief overweegt.

Heeft de gemeente subsidie voor zonnepanelen of isolatie?

Nee, de gemeente kent hiervoor geen subsidieregelingen. Om de kosten te verminderen, kunt u meedoen met Winst uit je woning (externe website). Dat inkoopinitiatief zorgt voor kortingen bij groepsaankopen voor inwoners. Voor maatregelen zoals energiebesparing, warmtepompen of zonneboilers kunt u subsidie van het Rijk (externe website) krijgen. Kijk hiervoor op de pagina van NMCX (externe website).

Kunnen we de restwarmte van datacenters gebruiken?

In Haarlemmermeer zijn veel datacenters die restwarmte produceren. Deze restwarmte kan in theorie gebruikt worden om huizen te verwarmen. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden hiervan: bij welke wijken kan dit, op welke manier, en is het betaalbaar?

Kan ik duurzame energie uit Haarlemmermeer kopen?

In Haarlemmermeer wordt op verschillende plekken duurzame energie geproduceerd. Bijvoorbeeld met zonnepanelen op daken of met windmolens. U kunt stroom krijgen via Tegenstroom (externe website), van zonnepanelen langs de A4 of van de Coöperatieve Windenergie Vereniging (externe website) die energie produceert met de windmolens in het zuiden van de gemeente.

Wilt u zelf of samen energie gaan opwekken? Dan is het misschien interessant om een energiecoöperatie op te zetten.

Ik wil een nieuwe woning bouwen, moet die aardgasvrij zijn?

Ja, sinds juli 2018 moeten alle nieuwbouwwoningen aardgasvrij worden gebouwd. Hier vindt u meer informatie.