.

Veelgestelde vragen in Rijsenhout

De gemeente Haarlemmermeer verkent of Rijsenhout van nieuwe energie kan voorzien. Daar betrekken wij u als inwoner van Rijsenhout graag vanaf het begin bij. Helaas hebben we nog niet op alle vragen een antwoord. We delen alvast een aantal veelgestelde vragen met u. Zo kunnen we u meenemen in de voorbereiding en kunnen we rekening houden met uw wensen.

Vragen over de verkenning Rijsenhout 

Wat is nieuwe energie? 

Nederland wil overstappen naar aardgasvrije huizen. Dit doen we, omdat we in 2050 willen dat alle huizen te verwarmen zijn zonder vervuiling. Ook stopt de aardgaswinning in Groningen de komende jaren. En Nederland wil niet afhankelijk zijn van het aardgas van andere landen. Dat betekent dat huizen en gebouwen in Nederland op een andere manier verwarmd moeten worden. 

Om dit te doen zal aardgas worden vervangen voor nieuwe energiebronnen. Dat kan groengas of waterstof zijn, maar ook stadsverwarming (warmtenet) of warmtepompen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Hiervoor is het belangrijk om te kijken welke mogelijkheid in een dorp of wijk het beste past: is het betaalbaar, is het toegankelijk voor iedereen, en is er draagvlak voor? Deze keuze kunnen we alleen samen met bewoners en gebouweigenaren maken. Zij kennen hun huizen, gebouwen en hun dorp of wijk het beste. 

Wat gaat er gebeuren in Rijsenhout? 

We gaan met inwoners en ondernemers in Rijsenhout in gesprek om te verkennen wat de wensen en mogelijkheden zijn. We willen als gemeente leren hoe we deze grote opgave zo goed mogelijk kunnen invullen. Dat kunnen wij alleen doen door met bewoners hierin samen te werken. We zullen bewoners en ondernemers uit Rijsenhout daarom vragen om mee te praten en denken. Zo willen we gezamenlijk tot een plan komen.  

Een eerste online bijeenkomst wordt begin 2021 gehouden. Hiervoor wordt nog een uitnodiging per brief gestuurd aan de bewoners en ondernemers in Rijsenhout. 

Wat kost het? 

Op dit moment is het nog te vroeg om te zeggen wat het gaat kosten. We weten namelijk nog niet wat de gewenste energiebronnen zijn. We willen als gemeente ervoor zorgen dat een nieuwe vorm van energie haalbaar en betaalbaar is voor iedereen. Dat is een voorwaarde om hiermee door te gaan. We werken één of meerdere plannen uit om uit te zoeken of dat gaat lukken. 

Word ik verplicht om mee te doen?  

Nee. We verplichten niemand om mee te doen. De gemeenteraad heeft ook vastgesteld dat er keuzevrijheid blijft. 

Als ik niet meedoe, wat dan?  

Als u ervoor kiest om niet mee te doen in het meedenken, dan heeft u minder invloed op de keuzes die gemaakt gaan worden. Dat kan betekenen dat er voor een oplossing gekozen wordt die minder goed bij u past. U bent dan altijd vrij om uw eigen keuze te maken. Ook bent u altijd welkom om later in het proces aan te sluiten en mee te doen. 

Over welk deel van Rijsenhout gaat het? 

De gemeente kijkt nu naar wat er mogelijk is voor heel Rijsenhout. Bij nieuwe energiebronnen kan het namelijk beter zijn om dit gezamenlijk te doen. Bijvoorbeeld omdat het daardoor goedkoper wordt of andere oplossingen beschikbaar komen. We willen daarom niemand uitsluiten. Samen met bewoners en ondernemers bekijken we in 2021 of er behoefte is om een oplossing te verzinnen voor een deel van Rijsenhout. 

Hoe zit het met de bijdrage vanuit het Rijk?  

In 2020 hebben wij als gemeente het Rijk gevraagd voor een bijdrage voor Rijsenhout. Op 21 oktober 2020 hoorden we dat er dit jaar geen bijdrage komt voor Rijsenhout. Wel wil de gemeente Haarlemmermeer bekijken wat de wensen zijn van de inwoners en ondernemers als het om nieuwe energiebronnen gaat. Daarna wordt gekeken of en hoe de deze wensen uit te voeren zijn. Mogelijk is er dan opnieuw een bijdrage vanuit het Rijk beschikbaar. 

Wat gebeurt er met de plannen die bij het Rijk waren ingediend? 

Voor de bijdrage vanuit het Rijk is er een plan opgesteld. In dit plan was één van de mogelijkheden uitgewerkt om Rijsenhout van nieuwe energie te voorzien. Dat was het gebruik van restwarmte van datacenters om de huizen mee te verwarmen. Als er vanuit de gesprekken met bewoners en ondernemers behoefte is om dit plan verder uit te werken, dan kan dat. Mocht er behoefte zijn aan andere oplossingen, dan kan dat ook. 

Welke nieuwe vormen van nieuwe energie zijn er? 

Er verschillende mogelijkheden om huizen en gebouwen van nieuwe energiebronnen te voorzien. Bijvoorbeeld groengas of waterstof, maar ook stadsverwarming (warmtenet) of warmtepompen. Er zijn ook tussenoplossingen zoals hybridewarmtepompen, of een klein warmtenet, waarbij een paar huizen gezamenlijk nieuwe energie gebruiken. 

Wat is stadsverwarming of een warmtenet? 

Bij een warmtenet wordt er warm water door leidingen in de straat naar de huizen gebracht. Dit warme water komt bijvoorbeeld vanuit de datacenters die hun computers moeten koelen. Deze warmte van de datacenters gaat anders de lucht in. Dat is zonde. Maar het is ook mogelijk om warmte uit water of de grond te halen.  

In uw huis krijgt u een afleverset. Deze afleverset past meestal in de meterkast en vervangt de gasmeter en de cv-ketel. Hiermee wordt uw verwarming en het water voor uw douche verwarmd. De cv-ketel is niet meer nodig en alle leidingen en radiatoren in huis blijven gewoon in gebruik. Bij een hoge temperatuur warmtenet (70 tot 90 graden) hoeft u weinig in huis te veranderen. Zie de volgende vraag voor meer informatie of ga naar de website van MilieuCentraal. 

Wat is een warmtepomp?  

Met een warmtepomp kan een huis met behulp van elektriciteit verwarmd en vaak ook gekoeld worden. Warmtepompen worden al veel gebruikt. Koelkasten en vriezers maken ook gebruik van een warmtepomp, en veel nieuwe wasdrogers doen dit ook. Een warmtepomp gebruikt minder energie dan bijvoorbeeld een elektrische boiler of een cv-ketel. Dat komt omdat een warmtepomp gebruik maakt van warmte uit bijvoorbeeld de lucht, de grond of uit water. Het haalt daar warmte uit en brengt dat dan in de centrale verwarming. Warmtepompen zijn vooral geschikt voor huizen die wat beter geïsoleerd zijn en het liefst ook verwarmd worden met bijvoorbeeld vloerverwarming of moderne radiatoren. 

Een tussenvorm is een hybridewarmtepomp. In dat geval behoudt u de cv-ketel, maar wordt daar een kleine warmtepomp naast gezet. De meeste warmte wordt gedurende het jaar door de warmtepomp gemaakt. Alleen als het echt koud is of er lang gedoucht wordt, dan springt de cv-ketel bij. Hierdoor gebruikt een huis vaak nog maar heel weinig aardgas. 

Kunnen we waterstof of groengas gebruiken? 

Het voordeel van waterstof en groengas is dat de bestaande gasleidingen gebruikt kunnen worden. Daarom is er in Nederland al een aantal interessante proeven. Wel is het op grote schaal gebruikmaken van waterstof of groengas voor het verwarmen van huizen nog erg onzeker. De verwachting is dat waterstof en groengas schaars zullen blijven. Als het op grotere schaal gaat worden ingezet, dan zal dit vooral voor zwaar transport en de industrie zijn. Door de schaarste is de prijsontwikkeling ook nog onzeker. Daardoor kunnen we nog niet met zekerheid zeggen dat waterstof of groengas betaalbaar blijven. 

Duitsland gaat aan het aardgas, waarom moeten wij ervan af? 

In Duitsland worden nog veel huizen verwarmd met stookolie of met bruinkool. Waar er al een gasleiding ligt, is het daar verstandig om over te stappen op aardgas. Maar dat is vooral een tijdelijke oplossing. Uiteindelijk zullen veel huizen ook daar moeten overstappen op een andere warmtevoorziening. In Duitsland gaat de prijs van aardgas ook omhoog om nieuwe energiebronnen aantrekkelijker te maken.  

In Nederland zijn in verhouding meer huizen op het aardgas aangesloten. Ook gebruiken we per inwoner veel meer aardgas. Onze opgave is in verhouding tot Duitsland dus groter. Daarom is aardgas in Nederland vaak geen tussenoplossing meer.  

Er komt toch niet weer een proef in Rijsenhout?  

De techniek van een warmtenet is geen proef. Er zijn veel bestaande warmtenetten. Ook al is de bijdrage van het Rijk afgewezen, willen wij alsnog graag de mogelijkheden bekijken voor een warmtenet in Rijsenhout. De insteek is om gemeenten te laten leren van elkaar bij het aardgasvrij maken van wijken, bijvoorbeeld over hoe wij als gemeente inwoners hierbij betrekken. Sommige gemeenten betrekken hun inwoners bijvoorbeeld pas op het laatste moment. Wij doen dat nu al bij het begin. Daardoor weten we nog niet alles, maar is er nog wel alle ruimte om samen tot een goed plan te komen waarin iedereen vertrouwen heeft.   

Welke voorbeelden zijn er?  

Vlakbij, in Aalsmeer, worden onder andere het bedrijf Fertiplant, de school IKC Triade en het zwembad De Waterlelie verwarmd via een warmtenet met warmte uit een datacenter. In Eindhoven wordt restwarmte uit een datacenter gebruikt voor de kantoren op de Hightech Campus. In Denemarken en Zweden is het al gebruikelijker dat er warmte van datacenters wordt gebruikt om huizen mee te verwarmen. 

In Vijfhuizen zijn inwoners die bij het Fort Vijhuizen wonen samen met het fort aan het onderzoeken of ze een warmtenet kunnen aanleggen. Ze willen hiervoor gebruikmaken van warmte uit het water rond het fort. Ze kijken of ze dit warmtenet in eigen beheer kunnen houden. Op deze manier kunnen ze mogelijk goedkoper hun huis gaan verwarmen. 

In de rest van Nederland zijn er ook al veel inwoners en bedrijven bezig om wijken en dorpen van nieuwe energie te voorzien. Mooie voorbeelden zijn te vinden op https://aardgasvrijewijken.nl of bijvoorbeeld Ramplaankwartier in Haarlem, MeerEnergie in Amsterdam, Hengstdal in Nijmegen of Nagele.  

Waarom wordt gekeken naar Rijsenhout?  

Wij zien in Rijsenhout een enorme kans en proberen met dit warmtenet iets positiefs te doen voor het dorp.  

Als er in Rijsenhout geen draagvlak is, dan gaan we kijken of we in een ander dorp of wijk in Haarlemmermeer een warmtenet kunnen aanleggen. 

Ik moet mijn cv-ketel binnenkort vervangen, wat moet ik doen?  

Het duurt nog wel een paar jaar voordat er een nieuwe warmtevoorziening is in Rijsenhout. Vraag uw onderhoudsmonteur hoe lang uw cv-ketel nog mee kan. Indien deze echt moet worden vervangen, overweeg de huur van een cv-ketel.  

Ik heb een idee of initiatief, waar kan ik terecht?  

Als u ideeën heeft of al een initiatief voor nieuwe energie, dan horen we dat graag! Neem dan contact op met energie@haarlemmermeer.nl.  

Meer vragen? 

Heeft u nog vragen over de Verkenning in Rijsenhout? Stuur een e-mail naar energie@haarlemmermeer.nl 

Goed om te weten 

Wij onderzoeken of het mogelijk is om de bewoners van Rijsenhout te laten meedenken in het warmtenet. Zo houden zij zelf meer controle over de hoogte van de kosten en mogelijke opbrengsten.