.

Veel gestelde vragen in Rijsenhout

De gemeente Haarlemmermeer verkent of een warmtenet een deel van Rijsenhout van nieuwe energie kan voorzien. Daar betrekken wij u als inwoner van Rijsenhout graag vanaf het begin bij. Helaas hebben we nog niet op alle vragen een antwoord. We delen alvast een aantal veel gestelde vragen met u. Zo kunnen we u meenemen in de voorbereiding en kunnen we rekening houden met uw wensen.

Vragen over de verkenning Rijsenhout

Word ik verplicht om mee te doen? 

Nee. We verplichten niemand om mee te doen.

Als ik niet mee doe, wat dan? 

De regering heeft besloten dat uiteindelijk alle woningen in Nederland op een andere manier verwarmd moeten worden. Als gemeente willen we zorgen voor een haalbare en betaalbare oplossing voor alle dorpen en wijken. Voor Rijsenhout lijkt een gezamenlijke oplossing het meest voor de hand liggend. En dat is iets waar wij als gemeente bij kunnen helpen. 

Als u ervoor kiest om niet mee te doen, dan zult u zelf uw woning aardgasvrij moeten maken. Dat zou dan bijvoorbeeld kunnen met een warmtepomp. Ondersteuning vanuit de gemeente zal dan beperkter zijn.

Wanneer moet ik besluiten om mee te doen?

Dat weten we nog niet precies, maar dat kan nog wel een paar jaar duren. Als we van het Rijk horen of Rijsenhout geschikt is voor een bijdrage, dan moet het plan eerst verder worden uitgewerkt. Als dat gedaan is, zal de gemeenteraad nog een besluit moeten nemen. Dat is op z’n vroegst eind 2020.

Wat is een warmtenet?

Bij een warmtenet wordt er warm water door leidingen in de straat naar de huizen gebracht. Dit warme water komt bijvoorbeeld vanuit de datacenters die hun computers moeten koelen. Deze warmte van de datacenters gaat nu de lucht in. Dat is zonde. In de woning krijgt u een afleverset. Deze afleverset past meestal in de meterkast en vervangt de gasmeter en de cv-ketel. Hiermee wordt uw verwarming en het water voor uw douche verwarmd. De cv-ketel is niet meer nodig en alle leidingen en radiatoren in huis blijven gewoon in gebruik. Bij een hoge temperatuur warmtenet (70 tot 90 graden) hoeft u weinig in huis te veranderen. Zie de volgende vraag voor meer informatie of ga naar de website van MilieuCentraal.

Moeten wij de aanpassingen voor bijvoorbeeld een warmtenet in ons huis zelf betalen? 

Op dit moment maken we berekeningen van de kosten. Hoe deze kosten betaald gaan worden moet nog worden uitgezocht. We nemen alle kosten in deze berekeningen mee, dus ook de kosten die in huis plaatsvinden. Zoals het plaatsen van de afleverset, het weghalen van de cv-ketel en gasafsluiting en het plaatsen van een elektrische kookplaat en een nieuwe pannenset. Bij een hoge temperatuur warmtenet is extra isolatie van de woning niet per se nodig. 

Krijgen we een warmtepomp? 

Een warmtepomp in uw woning is bij het warmtenet in Rijsenhout niet nodig. Indien u niet op het warmtenet wilt worden aangesloten is een warmtepomp wel een alternatief.

Kunnen we geen waterstof of groen gas gebruiken?

Er loopt een aantal interessante proeven met waterstof. Waterstof op grote schaal gebruiken voor het verwarmen van woningen is erg onzeker. De verwachting is dat waterstof en groen gas schaars zullen blijven. Als het op grotere schaal gaat worden ingezet, dan zal dit vooral voor zwaar transport en de industrie zijn. Door de schaarste is de prijsontwikkeling ook nog onzeker. Daardoor kunnen we nog niet met zekerheid zeggen dat waterstof of groengas betaalbaar blijven.

Duitsland gaat aan het aardgas, waarom moeten wij ervan af?

In Duitsland worden nog veel woningen verwarmd met stookolie of met bruinkool. Waar er al een gasleiding ligt, is het daar verstandig om over te stappen op aardgas. Maar dat is vooral een tijdelijke oplossing. Uiteindelijk zullen veel woningen ook daar moeten overstappen op een andere warmtevoorziening. In Duitsland gaat de prijs van aardgas ook omhoog om alternatieve warmtebronnen aantrekkelijker te maken. 

In Nederland zijn in verhouding meer woningen op het aardgas aangesloten. Ook gebruiken we per inwoner veel meer aardgas. Onze opgave is in verhouding tot Duitsland dus groter. Daarom is aardgas in Nederland geen tussenoplossing meer. 

Komen er nog meer datacenters als hier een warmtenet komt? 

Er zijn al genoeg datacenters in Haarlemmermeer om Rijsenhout (en nog veel meer woningen) van warmte te voorzien. Het is dus niet nodig om voor het warmtenet meer datacenters te laten komen. Wel zijn er nog veel datacenters die graag in Haarlemmermeer een vestiging willen. Op dit moment is er een tijdelijke bouwstop omdat we als gemeente niet willen dat datacenters zomaar overal komen te staan.

Hoe staat het met de groenstrook bij de kassen van Schenkeveld? 

Na navraag bij collega's hebben wij gehoord dat het nu nog te nat is om de werkzaamheden af te maken, maar zodra het een periode droog is gaan ze weer verder.

Gaan de energiekosten omhoog? 

Er is wettelijk vastgelegd dat de energiekosten van een warmtenet “niet meer dan anders” mogen zijn. Vaak veranderen de kosten wel omdat de prijs voor warmte anders is opgebouwd dan de prijs voor gas. Net als bij aardgas betaalt u naast een vast bedrag per maand alleen voor de warmte die u daadwerkelijk gebruikt. Net als bij aardgas krijgt iedere woning een eigen meter. Gebruikt u minder warmte, dan betaalt u ook minder.

Toch niet weer een proef in Rijsenhout? 

De techniek van een warmtenet is geen proef. Er zijn veel bestaande warmtenetten. De bijdrage van het Rijk heet “Proeftuin Aardgasvrije Wijk”. De insteek is om gemeenten te laten leren van elkaar bij het aardgasvrij maken van wijken, bijvoorbeeld over hoe wij als gemeente inwoners hierbij betrekken. 
Sommige gemeenten betrekken hun inwoners bijvoorbeeld pas op het laatste moment. Wij doen dat nu al bij het begin. Daardoor weten we nog niet alles, maar is er nog wel alle ruimte om samen tot een goed plan te komen waarin iedereen vertrouwen heeft. 

Zijn er voorbeelden van een warmtenet op datacenters? 

Vlakbij, in Aalsmeer, worden onder andere het bedrijf Fertiplant, de school IKC Triade en het zwembad De Waterlelie verwarmd via een warmtenet met warmte uit een datacenter. In Eindhoven wordt restwarmte uit een datacenter gebruikt voor de kantoren op de Hightech Campus. In Denemarken en Zweden is het al gebruikelijker dat er warmte van datacenters wordt gebruikt om woningen mee te verwarmen.

Rijsenhout lijkt wel het afvoerputje, waarom hier? 

Wij zien in Rijsenhout juist een enorme kans en proberen met dit warmtenet en een mogelijke bijdrage van het Rijk iets positiefs te doen voor het dorp. Deze bijdrage kan ervoor zorgen dat de inwoners van Rijsenhout zo min mogelijk kosten hoeven te maken. Andere wijken in Haarlemmermeer krijgen deze bijdrage niet. Voor een hoge temperatuur warmtenet hoeven er niet veel aanpassingen aan de huizen te worden gedaan. Het is daarom voor veel woningeigenaren ook een gunstige manier van overgaan op een andere warmtebron. 
Als er in Rijsenhout geen draagvlak is, dan gaan we kijken of de bijdrage van het Rijk naar een ander dorp of wijk in Haarlemmermeer kan gaan. 

Wanneer gaat het allemaal gebeuren?

We moeten in april 2020 de aanvraag voor de bijdrage van het Rijk indienen. In mei of juni krijgen we te horen of de bijdrage doorgaat en organiseren wij een informatiebijeenkomst over het vervolg. Als er een warmtenet komt, dan zal dat niet binnen een jaar zijn. Er is meer tijd nodig om het goed voor te bereiden. Denk eerder aan 2026 voordat het wordt aangelegd. 

Ik moet mijn cv-ketel binnenkort vervangen, wat moet ik doen? 

Het duurt nog wel een paar jaar voordat er een nieuwe warmtevoorziening is in Rijsenhout. Vraag uw onderhoudsmonteur hoe lang uw cv-ketel nog mee kan. Indien deze echt moet worden vervangen, overweeg de huur van een cv-ketel. 

Algemene vragen over Rijsenhout

Tijdens de inloopmomenten begin 2020 in Dorpshuis De Reede werden er veel andere vragen gesteld over Rijsenhout. Deze vragen beantwoorden we hier.

Veiligheid en verkeer: 

Er rijdt dagelijks zwaar verkeer over de Blauwe Beugelweg en Boeienstraat door Coop vrachtwagens. Daardoor is de straat verzakt. Er is altijd al verzakking geweest, de laatste jaren lijkt het wat sneller te gaan. 

De meldingen van de Boeierstraat zijn bekend. Er wordt op dit moment gekeken of er mogelijkheden zijn om de straat in zijn geheel aan te pakken.  

Kunnen er verkeersborden komen voor de veiligheid?  

Het is al een 30 km gebied. Als er nog meer verkeersborden komen, zorgt dit voor verwarring. Het gedrag van automobilisten zal dan niet veranderen. Er komen dus geen verkeersborden bij. 

Het voetpad aan de Zuidkant van de Blauwe Beugelstraat moet breder worden gemaakt. 

Deze wens is bekend. Ook hiervoor geldt dat er nu gekeken wordt naar mogelijkheden om dit aan te pakken. 

Op straat:

De stoep ligt niet goed in de Boeienstraat.  

Dit is bekenden wordt door de servicewagen van de Waterwolf opgepakt. 

De afvoerputjes werken niet goed, de regen blijft staan.  

Dit is bekend.  En het wordt waar mogelijk opgepakt door beheer en onderhoud.  

Er zijn afgelopen herfst mooie bomen weg gehaald in de Drakenstraat. Waarom? En er staat een boom op de kaplijst.  

De bomen zijn verwijderd omdat het groenvak is gerenoveerd. Er zijn ook weer bomen voor teruggekomen. 

Voorzieningen:

Wij willen graag sneller internet, glasvezel. Komt dat hier ook?  

Ja, er komt inderdaad glasvezel. Op dit moment worden er weer trajecten aangelegd in de buitengebieden. Meer informatie leest u hier.

 Voor verjonging van het dorp is er de komst van een middelbare school nodig.  

Dit is een mooie wens, maar het is helaas niet te realiseren. Er zijn meerdere middelbare scholen in de gemeente waar de jongeren uit Rijsenhout onderwijs krijgen. 

Leg alvast grind neer op de groenstrook, dan kunnen we er met de hond overheen lopen.  

Zodra het weer het toelaat, wordt de strook rond Schenkeveld afgemaakt. De paden zullen dan weer begaanbaar worden. 

Er is geen OV oplaadpunt meer.  

U kunt hier lezen hoe u een ov-chipkaart kunt opladen. Er zijn verschillende mogelijkheden. 

Liggen er loden leidingen in Rijsenhout?   

Voor antwoorden op dit soort vragen kunt u kijken op de website van PWN. Het is overigens wel de verantwoordelijkheid van de eigenaar om hier, indien nodig, iets aan te doen. Lees ook het artikel over onderzoek naar loden leidingen.

Overig:

Is het mogelijk om een monumentje te maken bij de groenstrook waar voorheen het schijnvliegveld was? Zou mooi zijn voor 4 en 5 mei. Met een bord erbij met info over de geschiedenis.  

Een mooi idee! Hier gaan we mee aan de slag en we houden de Dorpsraad hier verder van op de hoogte.  

Ymere en andere afdelingen van de gemeente moeten ook aanwezig zijn bij de inloopmomenten over de verkenning Rijsenhout. 

Bij eerdere inloopmomenten is dit geprobeerd, maar hier mee zijn we gestopt wegens gebrek aan belangstelling. Er zijn alternatieve mogelijkheden om meldingen door te geven, bijvoorbeeld via energie@haarlemmermeer.nl

Meer vragen?

Heeft u nog vragen over de Verkenning in Rijsenhout? Stuur een e-mail naar energie@haarlemmermeer.nl

Goed om te weten

Wij onderzoeken of het mogelijk is om de bewoners van Rijsenhout te laten participeren in het warmtenet. Zo houden zij zelf meer controle over de hoogte van de kosten en mogelijke opbrengsten.