.

Tips voor ondernemers

Ondernemers kunnen in aanmerking komen voor verschillende subsidieregelingen, financieringen en belastingvoordelen.

Op Ondernemersplein.nl vindt u hiervan een overzicht. Verder ziet u hieronder per niveau waar u specifiek terecht kunt voor verschillende subsidies.

Provincie

Het is mogelijk om subsidie aan te vragen vanuit de provincie. De afhandelingstermijn en verantwoordingssystematiek zijn afhankelijk van de hoogte van de aanvraag. De provinciesubsidies zijn te vinden bij het subsidieloket (externe website) van Noord-Holland.

Rijk

Subsidieregelingen vanuit het rijk zijn vaak gericht op kennisoverdracht en vragen om samenwerkingen. De invulling van de samenwerking moet voldoen aan de vooraf opgestelde definitie voor elke subsidie. Voor een overzicht van de rijksubsidies gaat u naar RVO.nl. Vanuit RVO zijn er ook netwerken (externe website) waar bedrijven in contact kunnen komen met kennisinstellingen en internationale Research & Development contacten.

Europese Unie

Op de website van de Europese Commissie (externe website) vindt u informatie over subsidies, leningen en aanbestedingen. Hier wordt ook verder uitleg gegeven over de verschillende lopende fondsen en programma's. Het programma Horizon 2020 biedt (externe website) ondersteuning voor het MKB bij innovatie en economische groei.

Klimaatplein.nl geeft een overzicht van subsidies en financieringen specifiek voor energiebesparing en duurzame opwek. De mogelijkheden voor bekende belastingsregelingen als EIA, MIA & VAMIL worden ook besproken. Daarnaast vindt u informatie over het verduurzamen van uw bedrijf en verschillende tools die daarbij kunnen helpen.