.

Informatiemarkt over nieuwe energie in Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer organiseert op woensdag 4 maart een informatiemarkt onder de noemer ‘Comfortabel wonen met nieuwe energie’. Op deze uitgebreide markt kunnen inwoners vrij inlopen en vragen stellen over onderwerpen als energiebesparing en de energietransitie. Ook zijn hierover tal van korte presentaties.

De inloopmarkt wordt gehouden tussen 15.00 en 20.00 uur in een aantal zalen van het raadhuis in Hoofddorp. Ook voor kinderen zijn er activiteiten. Voor inwoners die zich tijdens de markt voor een energieadvies aanmelden, zijn radiatorfolie en led-lampen gratis verkrijgbaar (zolang de voorraad strekt).

Waarom een informatiemarkt?

In 2050 wil Haarlemmermeer CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat vanaf dat moment geen fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en aardgas meer worden gebruikt. Daarom is in Haarlemmermeer het Programma Energietransitie van start gegaan.
 

Brede opzet

Afgelopen najaar heeft de gemeente al een aantal bijeenkomsten gehouden over energiebesparing bij woningen (met NMCX) en over de mogelijkheden voor zonnepanelen en windenergie in Haarlemmermeer. De informatiemarkt op 4 maart is breder van opzet. Het gaat onder andere over vragen als: welke subsidiemogelijkheden zijn er om duurzame maatregelen te nemen die energie en geld besparen? Hoe gaan we van het aardgas af? Hoe kunnen de gemeente en de inwoners gezamenlijk optrekken? Wat zijn de mogelijkheden van grootschalige warmtebronnen, datacenters en biomassa?

Er zijn informatiestands van onder meer NMCX, Centrum voor Duurzaamheid, Tegenstroom (het energiebedrijf van de gemeente), de Energiebank, Winst uit je woning en Meerwind.

Inwoners met een idee of een initiatief voor bijvoorbeeld energieopwek of een aardgasloze wijk worden nadrukkelijk uitgenodigd dit aan te geven bij de gemeentelijke medewerkers die aanwezig zijn op de markt.

Nieuwe subsidie

Er is volop informatie over de verschillende subsidies die beschikbaar zijn. Nieuw is dat inwoners via de subsidieregeling RRE eenvoudige besparingsmaatregelen kunnen uitvoeren waarmee relatief veel winst kan worden behaald: zowel wat betreft comfort als het verlagen van de energielasten voor inwoners als vermindering van CO2. 

Ook is er informatie over de mogelijkheid van warmtescans (thermische foto’s en advies), energiecoaches (advies en uitvoeren maatregelen), bespaarmaatregelen zoals led-verlichting en het waterzijdig inregelen van de cv-installatie. Voor huiseigenaren die een afspraak maken voor energieadvies, liggen er LED-lampen en tochtstrips klaar, zolang de voorraad strekt. Er komt dan iemand bij de mensen thuis.

Hoeveel CO2 veroorzaak je door je eigen energieverbruik? Via een impactcalculator kunnen bezoekers hierin inzicht krijgen. Het maakt bezoekers bewust en geeft inzicht waar de  meeste energie is te besparen.

Kinderen kunnen onder begeleiding van NMCX onder meer windmolentjes maken en testen welke vorm van de wieken de meeste wind vangt.

Aanmelden en informatie

Meld u vanwege de organisatie aan voor de informatiebijeenkomst door een e-mail te sturen naar energie@haarlemmermeer.nl. Vermeld met hoeveel personen u komt en of dat 'middags of 's avonds is.

Meer weten over de plannen voor de energietransitie van de gemeente Haarlemmermeer? Kijk op haarlemmermeer.nl/nieuweenergie.

Gepubliceerd op: 
19 dec 2019