.

Lokaal eigenaarschap

In het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie wordt ‘lokaal eigenaarschap’ benoemd als belangrijke voorwaarde bij de ontwikkeling van zonnepanelen en windturbines. De gemeente heeft een document opgesteld waarin duidelijk naar voren komt wat 'lokaal eigenaarschap' inhoudt. Het zijn de regels voor alle initiatieven rondom zonnepanelen en windturbines in Haarlemmermeer.

Dit document heet 'Ontwerp Beleidskader lokaal eigenaarschap in zon- en windprojecten (pdf)'.

Bekijk het document hier (pdf)