.

Lokaal eigenaarschap

In het Klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie wordt ‘lokaal eigenaarschap’ benoemd als belangrijke voorwaarde bij de ontwikkeling van zonnepanelen en windturbines. De gemeente heeft een document opgesteld waarin duidelijk naar voren komt wat 'lokaal eigenaarschap' inhoudt. Het zijn de regels voor alle initiatieven rondom zonnepanelen en windturbines in Haarlemmermeer.

Dit document heet 'Ontwerp Beleidskader lokaal eigenaarschap in zon- en windprojecten (pdf)'.

Inzien? 

U vindt het document hier:

U kon tot 14 december reageren op het ontwerp beleidskader.  Wij hebben al uw feedback ontvangen, daarvoor dank.  In maart wordt het beleidskader met aanpassingen en nota van beantwoording voorgelegd aan de gemeenteraad die hierover een besluit neemt.