.

Aan de slag met nieuwe energie in Haarlemmermeer

Aan energietransitie wordt in Nederland hard gewerkt. Veel mensen isoleren hun woning of plaatsen zonnepanelen. Maar we zijn er nog lang niet. In 2050 willen we CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat we geen fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en aardgas meer gebruiken. En dat huizen en kantoren voorzien worden van nieuwe energie, onder andere door betere verlichting en isolatie. Onze energie wordt dan duurzaam opgewekt.

Ga direct naar:

Nieuwe energie

Waar staat de gemeente nu?

Er staat veel te gebeuren. Om iedereen in Haarlemmermeer mee te laten doen, is het daarom van belang dat we nu aan de slag gaan. Daarom stelde de gemeente Haarlemmermeer een plan van aanpak op. Ook wordt er nog veel uitgezocht en bedacht, want de energietransitie is behoorlijk ingrijpend. Dat doen we niet alleen, inwoners en ondernemers willen we hierbij betrekken. Want samen maken we de plannen beter voor iedereen.

We zijn al goed op weg in Haarlemmermeer. Onder andere dankzij de vele zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven wekken we nu al 6,3 procent duurzame energie op in Haarlemmermeer. En heeft 25 procent van de woningen al een Energielabel A (externe website) of hoger. Ook worden de eerste woningen aardgasvrij gebouwd en gerenoveerd. In 2019 klonk het startschot om de eerste basisschool aardgasvrij te maken: de Kameleon in Zwanenburg.

De gemeente werkt samen met verschillende organisaties om inwoners en ondernemers te ondersteunen. Vanuit NMCX, Centrum voor Duurzaamheid, zijn er collectieve inkoopacties. Voor inwoners is er Winst uit je Woning (externe website) en voor ondernemers Winst uit je bedrijf (externe website). Speciaal voor MKB-bedrijven is er IkBespaarMEER (led-verlichting) (externe website).

Ook kan duurzame energie in Haarlemmermeer worden gestimuleerd door stroom te kopen van Boer Jos (externe website) via Tegenstroom of de windmolens van MeerWind (externe website).

Wat zijn de plannen?

De komende tijd worden de plannen en ideeën verder uitgewerkt. Bijvoorbeeld hoe we woningen en bedrijven in de toekomst op een duurzame manier verwarmen. Maar ook waar duurzame energie wordt opgewekt. Hierbij willen we graag leren van anderen door slim te volgen. De plannen worden samen met u en andere inwoners en ondernemers in Haarlemmermeer vormgegeven. Bekijk voor meer informatie het document 

Duurzaam verwarmen

Heel veel woningen en bedrijven in Nederland worden verwarmd met aardgas. Omdat we in Nederland van het aardgas afgaan, gaan we al die gebouwen op een andere manier verwarmen. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we per wijk gaan kijken wat het beste alternatief is. De gemeente moet voor 2021 een plan opstellen: de Transitievisie Warmte. In Haarlemmermeer willen we dit plan graag samen met inwoners en ondernemers vormgeven.

Heeft u een idee of initiatief voor uw straat of buurt hiervoor? Dan gaan we graag met u in gesprek. Mogelijk komt uw initiatief in aanmerking voor een proeftuin aardgasvrije buurt.

Energie opwekken

We gaan van het aardgas af en daarnaast moet er duurzame energie worden opgewekt. Daarvoor zijn alle gemeenten in Nederland nu aan het uitzoeken hoe en waar dit moet gebeuren. Dit doen ze via regionale energiestrategieën (RES). Deze plannen worden samen met belanghebbenden opgesteld en moeten uiteindelijk door de gemeenteraad worden vastgesteld. Haarlemmermeer is onderdeel van de regio Noord-Holland Zuid (externe website). In deze animatie wordt toegelicht wat de Regionale Energiestrategie eigenlijk is. In de concept-RES van de energieregio Noord-Holland Zuid staan de resultaten van vele onderzoeken, gesprekken en bijeenkomsten.

Lees het nieuwsbericht 'Opwekken van extra wind- en zonne-energie: waar en hoe?'.

Bekijk ook de vragen en antwoorden over energieopwek, RES, zonneakkers en windenergie.

Datacenters, biomassa, zonneakkers en warmtenetten

Er zijn verschillende bronnen van warmte. Denk aan restwarmte van datacenters, biomassacentrales en warmte uit de bodem. Deze ontwikkelingen hebben een groot effect op de leefomgeving, het landschap en de infrastructuur. Daarom is het van belang dat we er zorgvuldig mee omgaan. Voor de komende periode komen we daarom met plannen over deze onderwerpen.

Relevante documenten

De energietransitie is een grote opgave. Voor Haarlemmermeer is in kaart gebracht hoe groot deze opgave precies is en wat de effecten zijn van verschillende plannen en oplossingen. Hieronder leest u meer over de plannen van nieuwe energie.

Bekijk ook: