Dik Tromschool

Nieuwbouw op terrein Purmerstraat / Wormerstraat in Hoofddorp

24 november 2022
Nieuws

Alle gebouwen op het terrein aan de Purmerstraat en de Wormerstraat in Hoofddorp-Noord zijn flink op leeftijd. De gemeente Haarlemmermeer wil ze vervangen. Het gaat om de Dik Tromschool met gymzaal, het Purmergebouw (huisartsen, fysiotherapeuten, Partou en huurdersvereniging) en stichting Mevlana. De voorbereidingen voor de plannen zijn gestart.

De uitvoering neemt, vanwege het flink aantal gebouwen dat wordt vernieuwd, enkele jaren in beslag. De gemeente is eigenaar van alle gebouwen en de grond, behalve van het gebouw van stichting Mevlana. Opknappen en verduurzamen van de gebouwen is te kostbaar, daarom kiest de gemeente voor nieuwbouw. 

Het plan is om alle gebouwen te vernieuwen, te beginnen met het nieuwe schoolgebouw voor het Integraal Kind Centrum (IKC) Dik Trom. Door de woningbouwplannen in Hoofddorp-Noord neemt het aantal kinderen toe. Daarom is een groter schoolgebouw nodig. En omdat er nu al een ruimtetekort is, wil de gemeente nu al drie tijdelijke lokalen neerzetten. Hierdoor kan de bestaande school in gebruik blijven tot het nieuwe schoolgebouw klaar is.

Dik Tromschool

De Dik Tromschool. Foto: gemeente Haarlemmermeer

Verder komt er een nieuw Purmergebouw met ongeveer 30 appartementen. De stichting Mevlana zorgt zelf voor een gebouw op het terrein. De gemeentelijke klimaatambities worden meegenomen. Het bestaande groen wordt zoveel mogelijk ontzien. 

Inloopbijeenkomst 

De wijkraad is door de gemeente over de plannen geïnformeerd. Als de plannen concreter zijn, organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst voor de bewoners uit de buurt. Hier legt de gemeente samen met gebruikers van de gebouwen uit wat de plannen inhouden. Naar verwachting is deze bijeenkomst halverwege 2023. 

Nieuwe eigentijdse woningen 

Wethouder Jurgen Nobel zegt blij te zijn met het plan om alle gebouwen te vervangen door eigentijdse, duurzame en comfortabele gebouwen. “Het werd eerlijk gezegd ook de hoogste tijd dat we samen met de organisaties aan de slag gaan voor nieuwbouw”, zegt de wethouder. “De bal ligt nu bij de gemeenteraad. Die moet een besluit nemen over de budgetaanvraag om de plannen voor het terrein aan de Purmerstraat/Wormerstraat uit te werken.” 

Stuivertje wisselen

Om alle nieuwbouw op hetzelfde terrein mogelijk te maken moet er ‘stuivertje worden gewisseld’. Op het terrein waar nu het dienstengebouw De Purmer staat, is het nieuwe schoolgebouw bedacht. Om het huidige Purmergebouw te kunnen slopen, zegt de gemeente de huurovereenkomsten met de gebruikers van dit gebouw op. Dat geldt ook voor -  het kan niet anders - de huisartsenpraktijk en de fysiotherapiepraktijk. De gemeente gaat na of ze de huisartsen en de fysiotherapeuten kan ondersteunen in hun zoektocht naar andere huisvesting. Dat is trouwens niet heel snel geregeld want de ruimte in de buurt is beperkt. De Vereniging van Huurders Haarlemmermeer zoekt zelf een andere plek elders in de gemeente. Kinderopvang Partou komt waarschijnlijk niet terug op die plek. 

Grondruil 

De  sociaal-culturele organisatie Mevlana is eigenaar van het losstaande gebouw en betaalt aan de gemeente een vergoeding voor het gebruik van de grond. Omdat het terrein nodig is om een deel van het nieuwe Purmergebouw neer te zetten, stelt de gemeente grondruil voor. Hoe dat precies gaat, moet de komende tijd blijken, de gemeente is daarvoor in gesprek met de stichting Mevlana. De organisatie kan bijvoorbeeld verhuizen naar de grond waarop nu de gymzaal staat. 

Nieuw Purmergebouw 

Op de begane grond van het nieuwe Purmergebouw komen, net als nu, de maatschappelijke organisaties. Bij het opstellen van de voorwaarden voor dit gebouw houdt de gemeente rekening met de komst van huisartsen en fysiotherapeuten. Maar volgens de wet kan niet worden aangestuurd op herplaatsing van de huidige huisartsenpraktijk en fysiotherapiepraktijk. Vanaf de tweede verdieping komen er appartementen. Parkeren gebeurt onder het dienstengebouw. Het is nog niet bekend of de gemeente zelf de grond van het gebouw gaat verkopen of hiervoor een samenwerking aangaat met een woningcorporatie. 
 

Het Purmergebouw

Het Purmergebouw. Foto: gemeente Haarlemmermeer

IKC Dik Trom 

Voor de nieuwbouw van het Integraal Kind Centrum (IKC) Dik Trom wordt het bestuur van Floreer Onderwijs en Opvang de opdrachtgever. De nieuwe gymzaal wordt onderdeel van het schoolgebouw. Om te voorkomen dat sporters van buitenaf telkens door de school moeten, krijgt de gymzaal ook een rechtstreekse ingang. De gemeente is verantwoordelijk voor de bouw van de gymzaal en maakt hierover afspraken met schoolbestuur Floreer van IKC Dik Trom. 

Aanpassingen aan weg

De gemeente zorgt voor de openbare buitenruimte, zoals de aanpassing van de weg naar het nieuwe schoolgebouw vanaf de Pabstlaan en de Kiss and Ride-strook voor de school.