.

Stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundige plan voor het project de Nieuwe Kom

In het stedenbouwkundig plan staan de plannen beschreven die de gemeente heeft met de Nieuwe Kom, het centrum van Nieuw-Vennep. Hierin staat beschreven wat de uitgangspunten en voorwaarden zijn waaraan het nieuwe centrum moet voldoen. Omdat het belangrijk is dat de nieuwe dorpskern van Nieuw-Vennep een plek wordt waar alle Vennepers zich thuis voelen, zijn de Nieuw-Vennepers betrokken bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan

Op onderstaande kaart is de ontwikkeling in het centrum van Nieuw-Vennep te zien.

Kaart Nieuwe Kom met legenda
Kaartje met de ontwikkeling van de Nieuwe Kom

 

Project Nieuwe Kom
Onderdeel Naam
A Pier K (gereed)
B Ontmoetingscentrum (gereed)
C Elemastraat (gereed)
D Speeltuin de Kleurentuin (gereed)
E Harmonieplein en Harmoniekoepel (gereed)
F Jonkheer van de Pollstraat (gereed)
G Gezondheidscentrum 'De Nieuwe Kern' (gereed)
H Kavel Harmonieplein (nog te ontwikkelen)
I Kavel Venneperstraat (nog te ontwikkelen)
M Marktgebouw (nog te ontwikkelen)