.

Plannen

In het stedenbouwkundig plan staan de plannen beschreven die de gemeente heeft met de Nieuwe Kom, het centrum van Nieuw-Vennep. Hierin staat beschreven wat de uitganspunten en voorwaarden zijn waaraan het nieuwe centurm moet voldoen. Omdat het belangrijk is dat de nieuwe dorpskern van Nieuw-Vennep een plek wordt waar alle Vennepers zich thuis voelen, zijn de Nieuw-Vennepers betrokken bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan.

Het stedenbouwkundig plan is opgedeeld in twee delen, het 'basismodel' en het 'eindmodel'. In het basismodel staat dat er ongeveer 369 huur- en koopwoningen komen en 800 parkeerplaatsen. Ook komt er ruimte voor werken, winkelen en horeca. De ontwikkeling hiervan wordt in fases gedaan.

In het eindmodel wordt het binnengebied tussen de Schoolstraat en de Gelevinkstraat ontwikkeld. Hiervoor is de gemeente ook afhankelijk van marktpartijen (projectontwikkelaars) en de economische vraag. Uit marktonderzoek blijkt dat deze vraag er op dit moment niet is, daarom wordt de ontwikkeling van het eindmodel later bekeken. De gemeenteraad moet dan instemmen met de ontwikkeling van de tweede fase. In het eindmodel staat ongeveer 4.500 m2 extra winkelruimte, 250 extra parkeerplaatsen en ongeveer 50 woningen meer dan in het basismodel.

Op onderstaande kaart is de ontwikkeling in het centrum van Nieuw-Vennep te zien.

Kaart centrum Nieuw-Vennep 2018

Kaartje met de ontwikkeling van de Nieuwe Kom