.

Voorbereiding werkzaamheden Veldbloemstraat

Voor de ontwikkeling van de woningbouw aan de Veldbloemstraat loopt op dit moment een bestemmingsplanprocedure. Voordat woningcorporatie Ymere 43 sociale huurwoningen in het plangebied kan bouwen moet de Veldbloemstraat een woonbestemming worden. Dat is het nu nog niet.

Vanaf 16 augustus 2021 heeft het bestemmingsplan zes weken ter inzage gelegen. Iedereen die er wat van vond heeft dat kunnen laten weten door een zienswijze in te dienen. We verwachten dat het college van burgemeester en wethouders nog dit jaar het bestemmingsplan bespreekt. Het bestemmingsplan met de reacties op de zienswijzen gaat daarna naar de gemeenteraad voor vaststelling. Begin volgend jaar wordt het daar besproken. 

In de tussentijd begint de gemeente met het voorbereiden van werkzaamheden. De komende maand wordt een verkeersbesluitprocedure gestart. Ook ligt er een omgevingsvergunningsaanvraag klaar voor de verplaatsing van één boom en de kap van een aantal andere bomen. De gemeente gaat géén bomen kappen voordat het bestemmingsplan definitief is. Al eerder is vastgesteld dat ook een aantal bomen ziek is rondom het plangebied. De zieke bomen leven gemiddeld nog tussen de 5 en 10 jaar. Deze bomen worden nu wel vast meegenomen in de omgevingsvergunningaanvraag, maar per boom wordt bekeken hoe lang deze kan blijven staan. 
Voor de verplaatsing van één boom zijn er al voorbereidingen geweest. Deze boom is uitgestoken zoals dat heet. Vanwege de levensvatbaarheid van de boom is het mogelijk dat deze boom wel verplaatst wordt voordat het bestemmingsplan definitief is. Dit hangt af van de gezondheid van de boom en het precieze moment dat het bestemmingsplan definitief is.  

De verkeersbesluitprocedure starten we om het voorgestelde éénrichtingsverkeer te regelen in de nieuw aan te leggen straat. De richting loopt van de Veldbloemstraat naar de Dotterbloemstraat. Op de tekening staat de rijrichting aangegeven met een pijl. Ook de andere inrichting van de openbare ruimte staat op deze tekening aangegeven. 

Op zowel het verkeersbesluit als de omgevingsvergunning kunt u binnenkort bezwaar maken. Beide aanvragen zijn nog niet geplaatst. Op het moment dat deze aanvragen online worden geplaatst, zullen we dat op deze website aangeven. Hoe u bezwaar kunt maken wordt ook op de website geplaatst. 

Inrichting openbare ruimte Veldbloemstraat

Afbeelding: Inrichtingstekening voor de openbare ruimte in het plangebied van de Veldbloemstraat.

Gepubliceerd op: 
5 nov 2021