.

Begin 2022 plan op hoofdlijnen voor Nieuw-Vennep-West

Een groep van zeventien Vennepers en mensen uit dorpen in de buurt denkt mee over een nieuwe woonwijk aan de westkant van Nieuw-Vennep. Dat doen ze samen met gemeente en ontwikkelaars.

Tijdens de bijeenkomsten van deze klankbordgroep gaat het bijvoorbeeld over het verkeer en het soort woningen. Ook gaat het over voorzieningen in de nieuwe wijk, zoals bijvoorbeeld een zorgcentrum, wijkgebouw of school in de wijk. Begin 2022 krijgt de klankbordgroep te zien hoe hun suggesties, wensen en ideeën zijn verwerkt in de eerste versie van het ‘stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen’.

Samenwerking

Dat stedenbouwkundig plan zijn eigenaren van de grond in het gebied, de ontwikkelaars, en de gemeente nu samen met de ontwerpers aan het maken. De landschapsontwerpers van Landlab werken al langer aan de plannen voor Nieuw-Vennep-West. Sinds kort is ook FARO daarbij betrokken. Dit bureau op het gebied van architectuur en stedenbouw heeft zijn kantoor op landgoed De Olmenhorst in Lisserbroek. Dat is vlakbij Nieuw-Vennep-West. Het heeft al veel fraaie, nieuwe wijken en woningen ontworpen in Haarlemmermeer.

Eenoudergezinnen en empty nesters

Vijf keer is de klankbordgroep sinds juni van dit jaar bij elkaar gekomen. Het resultaat is een lange lijst nuttige tips en adviezen. Bijvoorbeeld: “Denk aan woningen voor eenoudergezinnen. Zij zijn op zoek naar betaalbare woningen, zowel huur als koop.” Of: “Graag ook aandacht voor mensen met een zorgvraag, bijvoorbeeld ouderen.” En: “Maak ook woningen voor empty nesters (mensen waar de kinderen het huis uit zijn). Dan komen die woningen weer vrij voor jonge gezinnen.” Bij het uitwerken van het plan voor deze nieuwe wijk gaat het niet alleen om de wensen van de klankbordgroep. De ontwerpers moeten ook rekening houden met het beleid van de gemeente.

Poldergevoel

Nieuw-Vennep-West wordt een groene wijk waar je het ‘poldergevoel’ ervaart. Het is er landelijk en je hebt er straks verschillende vergezichten. Er komen ook appartementen, tiny houses en zeker eengezinswoningen, waarvan het merendeel met een eigen tuin. Maar wat willen de bewoners straks met hun tuin? Willen ze kleine tuinen of een grote gezamenlijke tuin? De klankbordgroep is onder andere enthousiast over de Margaretha Hoeve, waar privé-tuinen worden gecombineerd met openbaar groen tuingebied. “Mensen met kleine kinderen willen vaak een eigen tuin”, zegt iemand. “Maar de één houdt van tuinieren en de andere niet”, merkt iemand anders op.

Winkelcentra in de buurt

Niet altijd is de klankbordgroep het met elkaar eens. Bijvoorbeeld als het gaat over winkels in de wijk. “Winkels trekken verkeer aan. Dat is voor dorpen in de omgeving niet gewenst”, zegt de een. “Er zijn voldoende supermarkten in de omgeving. Het is beter om de bestaande winkelcentra te benutten”, zegt de ander. Weer iemand anders zegt: “Een buurtsuper in de wijk beperkt juist het verkeer, omdat bewoners in de eigen buurt boodschappen kunnen doen.” En: “Als er ouderen in Nieuw-Vennep-West komen wonen, is het wel handig om winkels en andere voorzieningen in de buurt te hebben.” Volgens het voorzieningenbeleid van de gemeente komen hier trouwens heel beperkt ‘commerciële voorzieningen’ zoals winkels. Volgens het beleid worden bestaande winkelcentra versterkt.

Plek voor ouderen en voor jongeren

Ook over andere soorten voorzieningen in de wijk is gesproken. Waar is behoefte aan? Scholen, sportscholen, een bibliotheek, een zorghoeve, een wijkcentrum, een huisartsenpost, een gebouw voor kerkelijke bijeenkomsten of misschien horeca? Ook daar heeft de klankbordgroep allerlei ideeën over. “Jongeren hebben behoefte aan een eigen plek waar ze niet heel erg in het zicht zitten. Dat is voor henzelf prettig en ook voor de omgeving.” Of: “Voor ouderen is het noodzakelijk dat er in elk geval gezondheidsvoorzieningen in de buurt zijn, zoals een huisarts en een apotheek.” Of: “Er is meer behoefte aan vrijetijdsbesteding en recreatiemogelijkheden in de wijk.” En: “Jongeren uit Nieuw-Vennep missen een uitgaansgelegenheid. Zou daar ruimte voor zijn in Nieuw-Vennep-West?”

Parkeerkoffers

Steeds ging het over een ander onderwerp. Zo ging het niet alleen over de vraag voor wie Nieuw-Vennep-West moet zijn, maar ook over verkeer en parkeren. Dat is ook voor mensen die straks niet in de wijk wonen een belangrijk onderwerp. Willen mensen straks hun auto parkeren deels op hun eigen terrein of in het openbaar gebied? Of komen er misschien zogeheten ‘parkeerkoffers’ in de wijk waar auto’s bij elkaar geparkeerd kunnen worden en uit het zicht?

Kansen en knelpunten voor verkeer

De gemeente heeft al eisen bepaald voor wegen, auto’s en fietsers van en naar Nieuw-Vennep-West. De provincie Noord-Holland is wegbeheerder van de N205 en de N207. Die is dus ook een belangrijke partij. Ook zijn er verkeersonderzoeken gedaan. Daarnaast is ook input van de klankbordgroep over verkeer welkom. Zij konden tijdens de bijeenkomst in september kansen, mogelijkheden, risico’s en knelpunten noemen. Een greep uit de opmerkingen: “Kijk ook over het water naar Lisse en Hillegom, dat heeft een duidelijke samenhang met verkeer in Haarlemmermeer.” Of: “Graag rekening houden met veiligheid voor kinderen, met onderdoorgangen voor het kruisen van hoofdwegen, zoals in Getsewoud.” En: “Moeten we niet sterker inzetten op het gebruik van de fiets, andere soorten eenpersoonsvoertuigen, deelauto’s en hoogwaardig openbaar vervoer? Betere infra daarvoor zou zeer welkom zijn.” 

Ook hebben leden van de klankbordgroep aandacht gevraagd voor wat de ontwikkeling van Nieuw-Vennep-West betekent voor de verkeerssituatie in en rond Beinsdorp.

In het voorjaar van 2022 meer nieuws

Een aantal leden van de klankbordgroep heeft ook ideeën en wensen opgehaald bij andere mensen, bijvoorbeeld bij de dorpsraad en de buren van een van de leden van de klankbordgroep die in Getsewoud woont. Ook daarmee gaan de ontwerpers aan de slag. In februari 2022 komt de klankbordgroep waarschijnlijk weer bij elkaar. Dan presenteren FARO, Landlab, de gemeente en de ontwikkelaars de eerste versie van het stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen.

 

Nieuw-Vennep-West
Gepubliceerd op: 
2 dec 2021