Nieuwbouw Jhr. Van de Pollstraat

De nieuwbouw Jhr. Van de Pollstraat bevindt zich tussen de Schoolstraat en de Eugenie Previnaireweg ter hoogte van de Jonkheer van de Pollstraat. Ymere bouwt hier 104 nieuwe woningen, waarvan 64 sociale huurwoningen (appartementen en rijwoningen) en 40 koopwoningen (rijwoningen).

Overzicht Jhr van de Poll

Vogelvlucht impressie van de nieuwbouw                                Bouwwerkzaamheden bij de Doorbraak


Planning en uitvoering

De bouw van de woningen is gestart in juni 2017. De laatste woningen zijn in november 2018 opgeleverd.

Financiering akkoord met Ymere

De gemeente helpt Ymere met de financiering van de nieuwbouw van sociale huurwoningen door de aankoop van drie panden van Ymere, waarin maatschappelijke voorzieningen zijn gehuisvest. Deze wijze van financiering is nodig, omdat de nieuwbouw anders nog jaren op zich zou laten wachten. Uitstel van de bouwplannen in de Nieuw Kom leidt tot braakliggende grond en gaat ten koste van de leefbaarheid.

Communicatie

Buren en andere belangstellenden konden dan aan de hand van de schets meepraten en meedenken over het plan. De dorpsraad is betrokken bij de planvorming. Over de uitvoering van nieuwbouw overlegt Ymere met de buurt. Daar zijn ook de gemeente en de dorpsraad bij betrokken. Tijdens de bijeenkomst voorafgaand aan de bouw is het plan voor de nieuwbouw aan de Van der Pollstraat gepresenteerd door middel van een presentatie van Ymere en een presentatie van Gemeente Haarlemmermeer.

Meer informatie

Voor meer informatie zie de website van Ymere

Overzicht Jhr van de Poll bouw

Bouwwerkzaamheden Jhr van de Poll                                        Foto's: Danny de Casembroot