.

Flexwonen Oosterdreef

Op het leegstaand terrein aan de Oosterdreef, naast de volkstuinen is gestart met de planvorming voor de bouw van ongeveer 60 flexwoningen. Samen met wooncorporatie Ymere is er een intentieovereenkomst om deze woningen te realiseren. Als alle seinen op groen staan, dan is de verwachting dat eind van dit jaar gestart kan worden met de bouw.

Participatiebijeenkomst 28 september

Dinsdag 28 september was er een participatiebijeenkomst flexwonen Oosterdreef.

Participatiegroep 27 mei

Donderdag 27 mei was er een vragenuur van de participatiegroep flexwonen Oosterdreef. 

Informatieavond maandag 12 april

Maandag 12 april was er een online informatieavond voor de omwonenden van de Oosterdreef. Hier werd het plan van Ymere gepresenteerd. Er zijn veel vragen gesteld.

Heeft u na het lezen van dit verslag nog vragen dan kunt u een mail sturen naar flexwonen@haarlemmermeer.nl.

De volgende stap

Wij hopen dit traject samen met vertegenwoordigers van de Dorpsraad, de bewonerscommissie Bosstraat, de Volkstuinvereniging, de Oranjevereniging, de Motorcross en andere betrokken buurtbewoners op te pakken. Heeft u ook interesse om deel te nemen? Stuur dan een mail naar: flexwonen@haarlemmermeer.nl

Contactpersonen

De coördinatie van het project Oosterdreef ligt bij de gemeente Haarlemmermeer. De omgevingsmanager is Thysia Kleijwegt.  Reageren kan via telefoonnummer 0900 1852 of per mail flexwonen@haarlemmermeer.nl. Heeft u vragen aan Ymere dan kunt u contact opnemen met b.jonker@ymere.nl