.

Deelprojecten Nieuwe Kom

Hier staat informatie over deelprojecten van het project Nieuwe Kom in het centrum van Nieuw-Vennep

Marktgebouw

Tussen de Venneperstraat, het Harmonieplein, de Gelevinkstraat en de Elemastraat komt het zogenaamde “Marktgebouw”. Het wordt een vrijstaand gebouw van minimaal vier verdiepingen hoog. Het Marktgebouw biedt op de begane grond ruimte voor commerciële of maatschappelijke voorzieningen. Op de andere verdiepingen komen woningen.

De grond voor het geplande Marktgebouw is deels in bezit van een particuliere eigenaar. Er is veel overleg geweest met een ontwikkelaar. Ondanks wederzijdse inzet is het helaas nog niet gelukt om een financieel haalbaar plan te maken dat past in de ambitie, het stedenbouwkundig plan en de beeldkwaliteit voor de Nieuwe Kom. Het overleg gaat intussen door. Daarnaast is de gemeente op zoek naar een partij die de begane grond wil gebruiken voor een andere openbare functie, die levendigheid geeft aan de Venneperstraat, Gelevinkstraat en het Harmonieplein. Als het lukt om voor het Marktgebouw een mooie invulling te vinden, dan gaat de gemeente verder in gesprek met de ontwikkelaar over de prijs van de grond en over hoe het parkeren opgelost kan worden. 


Tussen Venneperstraat en Poststraat

Tussen de Venneperstraat en de Postraat komen twee gesloten bouwblokken met ertussen een Doorgang naar het achterliggende, nog te ontwikkelen gebied tussen de Poststraat en De Doorbraak. Met ontwikkelaar Wilma en Green is de gemeente in een vergevorderd gesprek over een plan met op de begane grond winkels en erboven woningen en een parkeerdek. Er is echter nog geen overeenstemming over de grondprijs. Ook is nog niet duidelijk hoe het parkeren opgelost gaat worden. Parkeren kan namelijk niet helemaal op de kavel zelf. De gemeente is gebonden aan het grondprijsbeleid en het parkeerbeleid.


Harmonieplein tussen de Poststraat en de Doorbraak

Voor het gebied aan het Harmonieplein tussen de Poststraat en de Doorbraak wordt gekeken naar een invulling met minder commerciële voorzieningen en meer wonen dan is bedacht in de eerder vastgestelde kaders. Het programma van eisen/wensen is de gemeente nu aan het opstellen. Na goedkeuring hiervan is het de bedoeling om via een aanbesteding de markt uit te nodigen om met een passend plan te komen. 


Hieronder ziet u het kaartje met de ontwikkeling van de Nieuwe Kom Kaartje met de ontwikkeling van de Nieuwe Kom

Project Nieuwe Kom
Onderdeel Naam
A Pier K (gereed)
B Ontmoetingscentrum (gereed)
C Elemastraat (gereed)
D Speeltuin de Kleurentuin (gereed)
E Harmonieplein en Harmoniekoepel (gereed)
F Jonkheer van de Pollstraat (gereed)
G Gezondheidscentrum 'De Nieuwe Kern' (gereed)
H Kavel Harmonieplein (nog te ontwikkelen)
I Kavel Venneperstraat (nog te ontwikkelen)
M Marktgebouw (nog te ontwikkelen)

Planning

Voor het einde van 2020 verwachten we meer duidelijkheid te hebben.