.

Deelprojecten

Hier staat informatie over deelprojecten van het project Nieuwe Kom in het centrum van Nieuw-Vennep

Marktgebouw

Tussen de Venneperstraat, het Harmonieplein, de Gelevinkstraat en de Elemastraat komt het zogenaamde “Marktgebouw”. Het wordt een vrijstaand gebouw van minimaal vier verdiepingen hoog. Het Marktgebouw biedt op de begane grond ruimte voor commerciële of maatschappelijke voorzieningen. Op de andere verdiepingen komen woningen.


Tussen Venneperstraat en Poststraat

Tussen de Venneperstraat en de Postraat komen twee gesloten bouwblokken met ertussen een Doorgang naar het achterliggende, nog te ontwikkelen gebied tussen de Poststraat en  De Doorbraak. Op de begane grond van de blokken zijn commerciële voorzieningen voorzien. Erboven komen woningen die de woonerven ontsluiten die op het dak van de commerciële ruimte liggen.


Harmonieplein tussen de Poststraat en de Doorbraak

Voor het gebied aan het Harmonieplein tussen de Poststraat en de Doorbraak wordt gekeken naar een invulling met minder commerciële voorzieningen en meer wonen dan is bedacht in de eerder vastgestelde kaders. Het programma van eisen/wensen is de gemeente nu aan het opstellen. Na goedkeuring hiervan is het de bedoeling om via een aanbesteding de markt uit te nodigen om met een passend plan te komen. 


Op onderstaande kaart is de ontwikkeling in het centrum van Nieuw-Vennep te zien.


Kaartje met de ontwikkeling van de Nieuwe Kom

Project Nieuwe Kom
Onderdeel Naam
A Pier K (gereed)
B Ontmoetingscentrum (gereed)
C Elemastraat (gereed)
D Speeltuin de Kleurentuin (gereed)
E Harmonieplein en Harmoniekoepel (gereed)
F Jonkheer van de Pollstraat (gereed)
G Gezondheidscentrum 'De Nieuwe Kern' (gereed)
H Kavel Harmonieplein (nog te ontwikkelen)
I Kavel Venneperstraat (nog te ontwikkelen)
M Marktgebouw (nog te ontwikkelen)