.

De Pionier / Bolsterrein

De gemeente werkt aan een masterplan voor het hele bedrijventerrein De Pionier. Hier hoort ook het Bolsterrein bij dat naast De Pionier ligt. Het hele gebied ligt tussen de Venneperweg, de Westerdreef en de Operaweg. De bedoeling is dat De Pionier en het Bolsterrein een gemengd gebied gaan worden voor woningen en bedrijven. Als het masterplan af is, wordt op basis daarvan een nieuw bestemmingsplan gemaakt.

Van Groningenterrein

Van Groningen is een voormalig recyclebedrijf dat was gevestigd op De Pionier. Er is nog geen plan voor het Van Groningenterrein. De gemeente heeft het bedrijventerrein van Van Groningen gekocht. In het koopcontract met Van Groningen staat dat zij het terrein uiterlijk 1 september 2020 gesloopt en 'schoon' opleveren. Het programma voor de woningen op het Van Groningenterrein is nog niet bekend.

Masterplan

Als het masterplan voor De Pionier en het Bolsterrein af is, publiceren we dat hier. Voordat het masterplan er is, heeft de gemeente met Wilma Wonen een overeenkomst voor samenwerking getekend. De samenwerking tussen de gemeente en Wilma Wonen loopt vooruit op het vaststellen van het masterplan voor het Pionier-Bolsterrein. De gemeente werkt nu aan dit plan dat in de loop van 2020 besproken wordt met betrokkenen en omwonenden. De gemeente organiseert dan ook bijenkomsten voor bewoners, bedrijven en vastgoedeigenaren. Na deze participatie wordt het concept-masterplan verder aangepast. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad een besluit over het plan. Lees hierover meer in het nieuwsbericht 'Gemeente en Wilma Wonen gaan samenwerken op Pionier-Bolsterrein'.