.

De Pionier / Bolsterrein

De gemeente werkt aan een masterplan voor het hele bedrijventerrein De Pionier en het Bolsterrein naast De Pionier. De Pionier ligt tussen de Venneperweg, de Westerdreef en de Operaweg. De bedoeling is dat De Pionier en het Bolsterrein een gemengd gebied wordt voor woningen en bedrijven. Als het masterplan af is, wordt op basis daarvan een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Er is nog geen plan voor het Van Groningenterrein, dat op De Pionier ligt. De gemeente heeft het bedrijventerrein van Van Groningen gekocht. In het koopcontract met Van Groningen staat dat Van Groningen het terrein uiterlijk 1 september 2020 gesloopt en 'schoon' oplevert. Het programma voor de woningen is op het Van Groningen is nog niet bekend. Als het masterplan voor De Pionier en het Bolsterrein af is, publiceren we dat hier. Voordat het masterplan er is, heeft de gemeente met Wilma Wonen een overeenkomst voor samenwerking getekend. Lees hierover meer in het nieuwsbericht 'Gemeente en Wilma Wonen gaan samenwerken op Pionier-Bolsterrein'.