.

(Concept) Masterplan Pionier-Bols

Op deze pagina vindt u een toelichting op de plannen voor bedrijventerrein De Pionier en het Bolsterrein in Nieuw-Vennep. Deze twee terreinen samen noemen we in deze tekst Pionier-Bols. De gemeente Haarlemmermeer wil van Pionier-Bols geleidelijk een gemengd gebied maken voor wonen en werken. Met het concept-masterplan dat nu gemaakt wordt onderzoekt de gemeente samen met ontwikkelaars de haalbaarheid en de mogelijkheden voor een gemengd woon- en werkgebied.

Van bedrijventerrein naar wonen en werken

De Pionier-Bols is een wat verouderd bedrijventerrein. Door de centrale ligging in Nieuw-Vennep is de locatie geschikt voor woningbouw. De verandering naar meer wonen en minder bedrijven gaat nu langzaam beginnen. Een deel van de bedrijfsgebouwen wordt gesloopt en vervangen door vooral woningbouw. Een ander deel van de bedrijven kan blijven. Hierdoor ontstaat geleidelijk een gemengd woon-werkgebied. Bekijk op deze pagina de Pionier-Bols videopresentatie over het voorlopig plan.

Luchtfoto van Pionier-Bols met op de voorgrond in de foto geplakt de toekomstige nieuwbouw van het Westerdreefkwartier
Luchtfoto van Pionier-Bols met op de voorgrond in de foto geplakt de toekomstige nieuwbouw van het Westerdreefkwartier

Drukkerij Argo en Van Groningen

De ontwikkeling naar meer wonen op Pionier/Bols begint zichtbaar te worden. Zo maakt voormalige drukkerij Argo plaats voor het project Westerdreefkwartier: een project van 136 woningen die in 2022 worden opgeleverd. Door het vertrek van ijzer- en metaalhandel Van Groningen begin 2021 ontstaat er meer ruimte voor woningbouw. Het geluid dat Van Groningen nu maakt, houdt woningbouw tegen.

Ijzer- en metaalhandel Van Groningen
Begin 2021 vertrekt ijzer- en metaalhandel Van Groningen van de Pionier. Dan ontstaat ruimte voor meer woningbouw

Eigen sfeer en hoogte

De eigen sfeer van het terrein blijft behouden door sommige oude gebouwen te laten staan, zoals de Bolstoren en de silo’s. Ze krijgen ze een nieuwe functie.

De Bolstoren als icoon van het gebied is de maat voor de hoogte van de bebouwing. De Bolstoren blijft het hoogste punt met 33 meter. De Operaweg en de Westerdreef zijn brede wegen met brede groenstroken, die geschikt zijn voor hogere gebouwen van 24 tot maximaal 30 meter, met gemiddeld 6 verdiepingen.

De Bolstoren
De Bolstoren is een baken van het Pionier-Bolsterrein. De toren blijft staan en geeft de maat voor andere gebouwen: maximaal 30 meter hoog.

Laagbouw in het midden

In het midden van de nieuwe wijk langs de Staringstraat, komt lagere bebouwing van 2 tot 4 verdiepingen. Daar komen meerdere pleintjes en speeltuintjes. De bebouwing wordt dichter, dat wil zeggen dat er meer woningen komen, dan in de andere wijken van Nieuw-Vennep. Dat komt doordat er hier appartementen gebouwd worden. Naar appartementen is veel vraag bij inwoners van Haarlemmermeer.  

Het Pionier-Bolsterrein zoals het zou kunnen worden volgens het masterplan
Het Pionier-Bolsterrein zoals het zou kunnen worden volgens het masterplan. In het midden in rood de doorgetrokken centrale Staringstraat, die de Venneperweg (linksonder) met de Estafette (rechtsboven) verbindt.

In het midden van het terrein komen woningen en bedrijven met 2 tot vier verdiepingen, aan de buiten kant aan de Westerdreef en de Operaweg is ruimte voor hogere gebouwen
In het midden van het terrein komen woningen en bedrijven met 2 tot vier verdiepingen, aan de buiten kant aan de Westerdreef en de Operaweg is ruimte voor hogere gebouwen.

Woningen

Er zouden ongeveer 2000 woningen gebouwd kunnen worden op Pionier-Bols. Het plan is dat de helft van de woningen betaalbaar wordt, waarvan 30% in de sociale huursector. Er komen vooral veel 2- en 3-kamerwoningen, woningen voor starters, kleine gezinnen, ouderen en zorgwoningen. De woningen liggen centraal in Nieuw-Vennep dichtbij groen, winkels en wegen. Ook is het plan om kleine kantoorruimte te maken, waar zelfstandige en startende ondernemers terecht kunnen. Daarnaast is er plaats voor sport-, zorg- en culturele instellingen.  

De woningen op Pionier-Bols zijn een deel van de ongeveer 20.000 woningen die de gemeente Haarlemmermeer tot 2040 wil laten bouwen. Er moet ook meer variatie komen in het woningaanbod. De nieuwbouw met kleinere appartementen op De Pionier – Bols zorgt voor deze variatie.

De nieuwbouw met kleinere appartementen op De Pionier – Bols

Goede ligging in de regio

Nieuw-Vennep ligt centraal in de regio. Het Pionier-Bolsterrein heeft een regionale hoogwaardige busverbinding, het R-net, op loopafstand. He treinstation ligt op fietsafstand. Hierdoor zijn werklocaties en culturele attracties in onder meer Amsterdam, Haarlem, Leiden en Den Haag met het openbaar vervoer binnen 60 minuten bereikbaar. Daarnaast bereik je vanuit De Pionier-Bols eenvoudig recreatiegebieden als PARK21, het Venneper Hout, de Hollandse plassen, duinen en het strand. Daardoor wordt Pionier-Bols ook aantrekkelijk voor woningzoekenden uit de regio.

Verkeer en verbindingen

Het Pionier-Bolsterrein wordt een belangrijke schakel tussen het centrum van Nieuw-Vennep en Getsewoud. We onderzoeken hoe we dit gebied fiets- en voetgangersvriendelijk kunnen maken met levendige straten en wandel- en fietsverbindingen naar de voorzieningen in de buurt. Zo willen we dat er extra voetgangersbruggen komen naar het pad langs de Nieuwerkerkertocht. Haaks op de routes van het centrum naar Getsewoud kijken we hoe de Staringstraat een levendige straat kan worden. In die levendige hoofdstraat zullen voor Nieuw-Vennep aanvullende ontmoetingsplekken komen. De vernieuwde Staringstraat verbindt het gebied  met het sportpark en de sporthal Estafette.

Goed voor voorzieningen in Nieuw-Vennep  

Nieuwe bewoners op de Pionier – Bols maken dat de voorzieningen in Nieuw-Vennep beter worden benut en worden versterkt. Dichtbij de Pionier – Bols liggen de winkelcentra  van de Nieuwe Kom en van Getsewoud.  Ook de scholen en sportvoorzieningen liggen dichtbij.

Planning

De Planning voor Pionier-Bols begin juni 2020 is als volgt. De gemeente gaat het bestemmingsplan wijzigen, om het onmogelijk te maken dat bedrijven die bijvoorbeeld veel geluid produceren zich nog op De Pionier kunnen vestigen. Naar verwachting valt dit besluit in juni, en komt het ontwerp-bestemmingsplan dan ter inzage te liggen. Voor het plan voor het Westerdreefkwartier, met 136 woningen op de hoek van de Westerdreef en de Venneperweg van ontwikkelaar Van Wijnen, komt de omgevingsvergunning naar verwachting rond de zomer in de gemeenteraad. De vergunning zou eind 2020 of begin 2021 definitief kunnen worden.

Meer informatie

Als u vragen heeft kunt u via het e-mailadres Pionier-bolsterrein@haarlemmermeer.nl contact opnemen met de gemeente. Voor inhoudelijke vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de projectmanagers Martine van Bergen of Joost Jonker via 0900-1852.