.

(Concept) Masterplan Pionier-Bols

Het Pionier-Bolsterrein bestaat uit de bedrijventerreinen De Pionier en het Bolsterrein in Nieuw-Vennep. Gemeente Haarlemmermeer wil het Pionier-Bolsterrein de komende jaren veranderen in een gebied voor wonen en werken. Met concept-masterplan dat nu gemaakt wordt onderzoekt de gemeente samen met ontwikkelaars de haalbaarheid en de mogelijkheden voor een gemengd gebied voor wonen en werken.

Het Pionier-Bolsterrein zoals het zou kunnen worden volgens het masterplan
Het Pionier-Bolsterrein zoals het zou kunnen worden volgens het masterplan. In het midden in rood de doorgetrokken centrale Staringstraat, die de Venneperweg (linksonder) met de Estafette (rechtsboven) verbindt.

Van bedrijventerrein naar wonen en werken

De Pionier-Bols is een verouderd bedrijventerrein middenin Nieuw-Vennep. Doordat het terrein zo centraal ligt is het erg geschikt voor woningbouw. De verandering naar meer wonen en minder bedrijven gaat langzaam beginnen. Een deel van de bedrijfspanden wordt gesloopt en vervangen door woningen. Een ander deel van de bedrijven kan blijven. Hierdoor ontstaat een gemengd woon-werkgebied. Bekijk op deze pagina de Pionier-Bols videopresentatie over het voorlopig plan. Of bekijk de plannen voor het eerste project op het terrein, het Westerdreefkwartier

Luchtfoto van Pionier-Bols met op de voorgrond in de foto geplakt de toekomstige nieuwbouw van het Westerdreefkwartier
Luchtfoto van Pionier-Bols met op de voorgrond in de foto geplakt de toekomstige nieuwbouw van het Westerdreefkwartier

Eigen sfeer en hoogte

De eigen sfeer van het terrein blijft behouden door sommige oude gebouwen te laten staan, zoals de Bolstoren en de silo’s. Deze gebouwen krijgen een nieuwe functie. De Bolstoren is het icoon van het gebied en geeft de maat aan voor de hoogte van andere gebouwen, maximaal 30 meter hoog. De Bolstoren blijft het hoogste punt met 33 meter. De Operaweg en de Westerdreef zijn brede wegen met brede strukken groen aan de zijkanten, die geschikt zijn voor hogere gebouwen van 24 tot maximaal 30 meter, met gemiddeld 6 verdiepingen.

Laagbouw in het midden

In het midden van de nieuwe wijk langs de Staringstraat, komen lagere gebouwen van 2 tot 4 verdiepingen. Hier komen meerdere pleintjes en speeltuintjes. Doordat er appartementen worden gebouwd kunnen er meer woningen dichter op elkaar komen dan in andere wijken van Nieuw-Vennep. 

In het midden van het terrein komen woningen en bedrijven met 2 tot vier verdiepingen, aan de buiten kant aan de Westerdreef en de Operaweg is ruimte voor hogere gebouwen
In het midden van het terrein komen woningen en bedrijven met twee tot vier verdiepingen. Aan de buiten kant aan de Westerdreef en de Operaweg is ruimte voor hogere gebouwen.

Woningen

Er is ruimte voor ongeveer 2000 woningen op het Pionier-Bols. Het plan is dat de helft van de woningen betaalbaar wordt, waarvan 30% in de sociale huursector. Er komen vooral veel 2- en 3-kamerwoningen, woningen voor starters, kleine gezinnen, ouderen en zorgwoningen. De woningen liggen centraal in Nieuw-Vennep dichtbij groen, winkels en wegen. Ook is het plan om kleine kantoorruimte te maken, waar zelfstandige en startende ondernemers terecht kunnen. Daarnaast is er plaats voor sport-, zorg- en culturele instellingen. De woningen op Pionier-Bols zijn een deel van de ongeveer 20.000 woningen die de gemeente Haarlemmermeer tot 2040 wil laten bouwen. Er moeten ook meer verschillende woningen komen, zoals het Pionier-Bolsterrein met nieuwbouw en kleinere appartementen.

De nieuwbouw met kleinere appartementen op De Pionier – Bols

Afbeelding: voorbeelden van nieuwbouw appartementen

Verkeer en verbindingen

Het Pionier-Bolsterrein wordt een belangrijke schakel tussen het centrum van Nieuw-Vennep en Getsewoud. Nieuwe bewoners gaan gebruik maken van de voorzieningen en winkelcentra in Nieuw-Vennep en Getsewoud. Ook liggen scholen en sportvoorzieningen dichtbij. We onderzoeken hoe we dit gebied fiets- en voetgangersvriendelijk kunnen maken met levendige straten en wandel- en fietsverbindingen naar de voorzieningen in de buurt. Zo willen we dat er extra voetgangersbruggen komen naar het pad langs de Nieuwerkerkertocht. Haaks op de routes van het centrum naar Getsewoud kijken we hoe de Staringstraat een levendige straat kan worden. In die levendige hoofdstraat zullen voor Nieuw-Vennep aanvullende ontmoetingsplekken komen. De vernieuwde Staringstraat verbindt het gebied  met het sportpark en de sporthal Estafette. 

Meer informatie

Als u vragen heeft kunt u via het e-mailadres Pionier-bolsterrein@haarlemmermeer.nl contact opnemen met de gemeente. Voor inhoudelijke vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met projectmanager Arjen Mulder via 0900-1852.