.

Nieuw-Vennep West

De westkant van Haarlemmermeer is een interessant gebied voor woningbouw. Een van de locaties hier is Nieuw-Vennep West. Het weidse gebied ligt dicht bij de kern Nieuw-Vennep en is bijna 300 hectare groot. Nieuw-Vennep West grenst in het oosten aan Getsewoud en in het westen Beinsdorp aan de Ringvaart. Het ligt ingeklemd tussen de Noordelijke Randweg, de N205 (Driemerenweg) en de N207 (Leimuiderweg). Een goede bereikbaarheid en duurzaamheid zijn belangrijke voorwaarden bij een mogelijke ontwikkeling van het gebied. Om te voorkomen dat het landschap onder de stedelijke druk verloren gaat, gaan we op zoek naar een landschap waarin landbouw, recreatie, en wonen een duurzame relatie met elkaar aangaan: hier is ruimte voor wonen aan het landschap.


Kaart Nieuw-Vennep West woningbouw

Kaart: gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West

Onderzoek haalbaarheid

De gronden in Nieuw-Vennep West zijn eigendom van een aantal samenwerkende grondeigenaren: AM, Bouwinvest, Rotij, Verwelius en Ymere. In de zomer van 2018 hebben de gemeente en deze samenwerkende grondeigenaren afgesproken samen te onderzoeken of en hoe Nieuw-Vennep West ontwikkeld kan worden. In november 2018 heeft het college van B&W hiervoor het ‘Plan van Aanpak Onderzoek haalbaarheid gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West’ vastgesteld. De gemeente heeft een Programma van Eisen (PvE) opgesteld waarin ze de kaders omschrijft voor een mogelijke ontwikkeling van dit gebied. Voor de grondeigenaren is dit de basis om een Stedenbouwkundig plan uit te werken. Het PvE en Stedenbouwkundig plan vormen samen de basis voor de haalbaarheidsconclusie. Wanneer de gemeente en de grondeigenaren tot overeenstemming komen over de voorwaarden voor een mogelijke ontwikkeling sluiten ze een overeenkomst. De verwachting is dat de gemeenteraad hier in 2021 een besluit over neemt. Daarna werken de grondeigenaren de plannen verder uit.

Klankbordgroep

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners, dorpsraden en belangenorganisaties tijdig mee kunnen denken. Daarom stond begin 2020 de inschrijving open voor een klankbordgroep. Deze komt bij elkaar als de gemeente en de grondeigenaren het samen eens zijn over een mogelijke ontwikkeling van Nieuw-Vennep West.

Meer informatie

Heeft u vragen over Nieuw-Vennep West? Stuur dan een mail naar info@haarlemmermeer.nl en vermeld als onderwerp ‘Gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West’.