Nieuw-Vennep: Welgelegen

De gemeente is bezig met het voorbereiden van het opnieuw inrichten van een deel van de wijk Welgelegen in Nieuw-Vennep. Op deze pagina vindt u de planning en de voortgang van de werkzaamheden.

Wat zijn de plannen?

Om droge voeten te houden, gaan we een deel van de wijk Welgelegen klimaatbestendig maken. Dit is het aanpassen van de omgeving aan het klimaat dat aan het veranderen is. Ook gaan we een ‘drainagetransportriool’ aanleggen. Dit is een riool dat zowel regenwater als grondwater afvoert als het te nat is en grondwater kan aanvullen als het te droog is.

Het project in Welgelegen bestaat uit 3 deelplannen. Het oostelijke deel (plan A) is in 2013 uitgevoerd. De voorbereidingen voor het westelijke deel (plannen B en C) zijn in 2022 gestart. 

Wat gaan we aanpakken?

De stoepen, de wegen, het riool, het groen, de openbare verlichting,  duurzaamheid, parkeren, maatregelen in het verkeer en afval. We noemen dit een ‘integraal’ project: zoveel mogelijk zaken in 1 keer aanpakken. Hierdoor is er misschien wel veel overlast tegelijk, maar duren de werkzaamheden wel korter. En de wijk kan er weer vele jaren tegenaan.

Bekijk de afbeelding hieronder om te zien welke delen van de wijk we gaan aanpakken.

Plattegrond van de wijk Welgelegen in Nieuw-Vennep. De straten die onder het project vallen zijn duidelijk zichtbaar, de straten buiten het project zijn vaag gemaakt.

Kan ik reageren op het voorlopig ontwerp?

Inwoners konden tot en met zondag 19 februari 2023 reageren op het voorlopig ontwerp. 
 


Reacties

We verzamelen alle vragen en reacties. Deze zetten we samen met onze antwoorden in een (anonieme) samenvatting van de vragen en reacties bij de informatiebijeenkomst. Wilt u de hele samenvatting  ontvangen, stuur dan een mail naar  info@haarlemmermeer.nl met ‘Welgelegen’ in het onderwerp.


Informatiebijeenkomst

Tijdens een informatiebijeenkomst op dinsdag 31 januari konden belangstellenden het voorlopig ontwerp bekijken en vragen stellen. 

Bekijk het verslag van de bijeenkomst 

Wanneer is het definitief ontwerp klaar?

Het definitief ontwerp is de laatste versie van het ontwerp. Hierna komen er geen aanpassingen meer.
 
Het definitief ontwerp laten we zien tijdens een bewonersbijeenkomst. We weten nu nog niet wanneer dit is. Als de datum bekend is, sturen we bewoners een uitnodiging.

Wat is er tot nu toe gedaan?

  • De aannemer heeft 120 proefsleuven gegraven om te kijken waar alle kabels en leidingen liggen. Vaak liggen kabels en leidingen op een net iets andere plek of diepte dan er op een tekening staat. Nu is dit goed in kaart gebracht. Dat is belangrijk voordat de drainagewerkzaamheden starten. 
  • Alle landmetingen zijn gedaan. De gegevens van deze metingen hebben we gebruikt bij het maken van het voorlopig ontwerp.
  • Er zijn 5 bijeenkomsten van Klankbordgroep Welgelegen geweest.
  • Het voorlopig ontwerp is bijna klaar. We hebben alle ontvangen informatie samengevoegd en voor zover als mogelijk verwerkt in het voorlopig ontwerp.

Wat zijn de volgende stappen?

Budget aanvragen bij de gemeenteraad

Op dit moment hebben we alleen budget (geld) voor het voorbereiden van het project. Daarom vragen we budget aan voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Voor deze aanvraag hebben we een raadsvoorstel gemaakt. Het voorstel gaat eerst naar het college van burgemeester en wethouders. Daarna gaat het naar de gemeenteraad. We verwachten dat de gemeenteraad het raadsvoorstel nog voor de zomer van 2023 gaat behandelen. Waarschijnlijk combineren zij dit met de jaarlijkse Voortgangsrapportage.

Wilt u dit volgen? Kijk dan op de website van de gemeenteraad. Daar kunt u zien wat er op de agenda van de gemeenteraad staat voor de komende tijd.

Een aannemer zoeken

We gaan op zoek naar een aannemer als het budget is goedgekeurd. Ook moet het definitief ontwerp klaar zijn. We maken dan een bestek. Dit is een contract met onze eisen en een precieze omschrijving van alle werkzaamheden die we willen laten uitvoeren. 

Het zoeken naar aannemers gaat via een Europese aanbesteding. Daarna beslissen we welke aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren.

Gesprekken met verschillende bedrijven

We overleggen met de nutsbedrijven (elektra, providers, gas en water) die in de wijk kabels en leidingen in de grond hebben of willen hebben. Zo kunnen we werk met werk combineren. De wensen en werkzaamheden van deze bedrijven kunnen de planning en voortgang van het project beïnvloeden.

Kan ik zelf klimaatmaatregelen nemen?

Een belangrijk onderdeel van het voorlopig ontwerp is het klimaatbestendig maken van uw buurt. Hierbij houden we ook rekening met duurzaamheid. 

Wilt u meer weten over klimaatadaptatie en duurzaamheid? En wat u hier zelf op uw eigen terrein aan kunt doen? Kijk dan op de website van het Centrum voor Duurzaamheid in de regio Haarlemmermeer. 

U kunt ook meedoen met het Haarlemmermeers Kampioenschap Tegelwippen. Bekijk het nieuwsbericht Start tegelwippen in Graan voor Visch.

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op met projectleider Idzard Grovenstein, via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Zet dan ‘Welgelegen’ in het onderwerp.