.

N200/F200

De nieuwe N200

De N200 ondergaat een grondige opknapbeurt met groot onderhoud aan de dijk, nieuwe drinkwatertransportleidingen en bruggen, herinrichting van de weg en de aanleg van een ecopassage.

De nieuwe boezembruggen en de herinrichting van de weg geven maken Halfweg groener en veiliger. Zo passen ze meer bij het dorpse karakter van Halfweg en gaan de leefbaarheid en verkeersveiligheid erop vooruit.
 

Waar wordt gewerkt?

De werkzaamheden worden uitgevoerd op en rond de N200 tussen NS-station Halfweg tot voorbij de Admiraal de Ruyterweg in Amsterdam. Dit gebeurt in samenwerking met Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Waternet. Kijk voor alle informatie en de planning op de site van De Nieuwe N200.
 

Werkzaamheden N200

Op 1 oktober 2018 zijn de werkzaamheden aan de N200 gestart. Weggebruikers hebben te maken met een nieuwe verkeerssituatie op de N200 (Haarlemmerweg). Tussen Amsterdam en Halfweg is één rijbaan voor lange tijd afgesloten en verkeer kan alleen via de andere rijbaan rijden. Dit veroorzaakt, zeker in de ochtendspits, verkeershinder op de A200 voor Halfweg richting Amsterdam.
 
Niet alleen de N200 wordt drukker door de werkzaamheden. Ook het omliggende wegennet krijgt te maken met meer drukte. Om vertragingen te voorkomen, wordt verkeer via borden omgeleid over de A5 of A9-A4-A10. Langs de weg staan borden met de actuele reistijd met de snelste routes.

Ga goed voorbereid op weg
Op www.denieuwen200.nl is via een aantal camera’s live te zien wat de situatie op de weg is. De site bevat daarnaast een routeplanner voorzien van alle actuele afsluitingen en omleidingsroutes. Dit geldt ook voor de navigatieapps Google Maps en Waze.
 

Vervanging boezembruggen

De twee boezembruggen zijn intussen vervangen. Dat gebeurde niet gelijktijdig. Doordat de bruggen één voor één zijn vervangen, kon het verkeer ook tijdens de werkzaamheden doorgaan. De bocht is scherper geworden om auto's rustiger over de brug te laten rijden.

In het najaar van 2020 moet de N200 weer volledig beschikbaar zijn voor alle verkeer in twee richtingen over twee keer twee rijstroken.
 

Download de app

Speciaal voor dit project is de N200 Bouwapp ontwikkeld voor smartphone of tablet met informatie en nieuws over de voortgang, planning en hinder die inwoners of ondernemers kunnen ervaren tijdens de werkzaamheden. De “N200 Bouwapp” is gratis voor zowel Android en IOS apparaten in de App / Play store. Wie vragen of klachten heeft over de werkzaamheden, kan contact met de aannemer opnemen via de app of via info@een200.nl.
 

Snelfietsverbinding

De snelfietsroute tussen Haarlem en Amsterdam en v.v. loopt voor het Gemeenlandshuis langs. Een deel van het fietspad wordt aangelegd mede in het kader van de reconstructie van de N200.
 

Contact

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het projectbureau:
www.denieuweN200.nl/contact