Nieuws

3 vleermuizen in vleermuizenlkast
26 oktober 2016

Vleermuizen laten zich zien

Op 28 september is een groep van 25 belangstellenden op vleermuisexcursie gegaan in het wandelbos in Badhoevedorp. Ecoloog Carola van den Tempel en Polderecoloog Henk Nijenhuis hebben veel kunnen vertellen want er werden maar liefst 3 soorten vleermuizen gedetecteerd.
26 oktober 2016

Nieuwe gebiedsmanager

Matthie Vermeulen is al enige tijd gebiedsmanager Haarlemmermeer Noord. In december gaat hij met pensioen. Rik Rolleman, nu gebiedsmanager Hoofddorp West, wordt per 1 december zijn opvolger.
Sloop Oude Dorpshuis Badhoevedorp
26 oktober 2016

Oude dorpshuis maakt plaats voor groen

De sloop van het oude dorpshuis is de afgelopen weken afgerond. De grond die vrijkomt wordt tijdelijk ingezaaid met gras en bloemzaad. De ruimte blijft onbebouwd en wordt onderdeel van het ontwerp van Park Quatrebras. Van de sloop is een kort filmpje gemaakt.
Luchtfoto met wijzigingen Quatrebras
26 september 2016

Inloopavond bomen Quatrebras

Op maandag 3 oktober is er een inloopavond in het servicecentrum aan de Sloterweg over welke werkzaamheden er dit najaar en begin volgend jaar plaats vinden in Park Quatrebras, waar er (mogelijk) bomen worden gekapt of verplant en waarom.
Overzicht werkzaamheden in wandelbos en voorzieningengebied Badhoevedorp
19 september 2016

Werkzaamheden wandelbos

In het laatste kwartaal van 2016 wordt het gebied voor de nieuwe velden en het clubhuis van korfbal, pétanque en C2000 mast bouwrijp gemaakt. Op deze website maar ook op een aantal locaties in het voorzieningengebied is de planning van de werkzaamheden te bekijken.
Facebook winnaars Pim Hamers en Marianne Mulder
7 september 2016

1000e Facebook volger

Na een ludieke actie heeft de Facebookpagina "Badhoevedorp in Ontwikkeling" begin september de 1000e volger mogen verwelkomen. Namens het projectteam heeft gebiedsmanager Matthie Vermeulen volger Pim Hamers een bierpakket overhandigd van de Badhoevedorpse Brouwerij De Twee Knaapjes.
groene_as_badhoevedorp.jpg
24 augustus 2016

Bescherming flora en fauna tijdens werkzaamheden Quatrebras

Om de flora en fauna te beschermen en te behouden tijdens de werkzaamheden voor de nieuwe wijk Quatrebras is een plan gemaakt.
Oude dorpshuis foto Henk Roolvink
21 juli 2016

Sloop oude Dorpshuis

Het oude dorpshuis wordt gesloopt. Ondanks de hekken rondom het oude dorpshuis, komen er toch mensen binnen die spullen vernielen. Dat is in dit geval extra gevaarlijk vanwege de aanwezige asbest. Ziet u onbevoegden in het gebouw of binnen de hekken?
voorlopig ontwerp voor de nieuwe locatie kinderboerderij, petanque vereniging en de korfbalvereniging in Park Quatrebras
20 juni 2016

Informatiebijeenkomst voorzieningengebied en Park Quatrebras

Op woensdag 6 juli organiseert de Gemeente Haarlemmermeer een informatiebijeenkomst om zo veel mogelijk Badhoevedorpers te informeren over de ontwikkelingen rondom het voorzieningengebied en Park Quatrebras.