Nieuws

Nieuwebrug
2 juli 2019

Inloopbijeenkomst De Liede, Nieuwebrug en sociaal domein

Op woensdag 10 juli is er een inloopbijeenkomst over de plannen van de Ringdijk & Ringvaart in Nieuwebrug en bedrijventerrein de Liede. Ook kunt u in gesprek gaan over de mogelijkheden en activiteiten die worden georganiseerd door de gemeente voor ouderen.
Impressie fietsstraat
1 juli 2019

Verkeersbesluiten Weteringbrug en Leimuiderbrug ter inzage

In Leimuiderbrug is de gemeente van plan de Leimuiderdijk af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer onder de N207. In Leimuiderbrug staat een afsluiting van de Huigsloterdijk ter hoogte van de Weteringweg op de planning. De voorgenomen verkeersbesluiten hiervoor liggen nu ter inzage.
Buitenkaag
1 juli 2019

Bijeenkomst Buitenkaag en Huigsloot op 11 juli

Samen meedenken over de toekomst van Buitenkaag? Dat kan tijdens de bijeenkomst over de ruimtelijke visie van Buitenkaag. De thema’s leefbaarheid, bereikbaarheid, economische ontwikkeling, recreatie en toerisme worden tijdens deze avond besproken.
Ringdijk, foto Danny de Casembroot.jpg
3 juni 2019

Voorgenomen verkeersbesluit Zwanenburgerdijk ter inzage

In Zwanenburg is de gemeente van plan de Zwanenburgerdijk af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer ter hoogte van de Venenweg. Als de gemeente de openbare weg afsluit, moet daarvoor een verkeersbesluit worden genomen. Bij dit besluit wordt dat in twee stappen gedaan.
Anton Zekveld in Huigsloot
28 mei 2019

Verhalen van de mooiste stukjes Ringdijk

Haarlemmermeer is een bijzondere gemeente, met een grote polder onder de zeespiegel. Aan de rand van die polder liggen de Ringdijk en de Ringvaart. Voor de dijk en vaart heeft de gemeente de ambitie om er een veilige en aantrekkelijke voordeur van de Haarlemmermeerpolder te maken.
20 mei 2019

Klankbordgroep Erfgoed Ringdijk

Op 16 april kwam een groep lokale experts in het raadhuis van gemeente Haarlemmermeer bijeen om hun kennis en liefde voor de Ringvaart en Ringdijk te delen.
Rijsenhout - Het Koffiehuis aan de Ringdijk bij de Bennebroekerweg
17 mei 2019

Bewonersavonden over erfgoed in juni

In juni organiseren wij een aantal avonden voor bewoners in dorpshuizen langs de Ringvaart. Hier verzamelen wij verhalen over de Ringvaart en Ringdijk. Deze zijn inspiratie voor het aanwijzen van monumenten en het verklaren tot erfgoed. Veel inwoners wonen met veel plezier en trots langs de dijk.
Impressie fietsstraat
16 april 2019

Verkeersbesluiten Burgerveen Vredeburg, Leimuiderbrug en Weteringbrug ter inzage

In Vredeburg en Brugerveen worden fietsstraten aangelegd, in Weteringbrug komt een fietsstraat en een afsluiting voor doorgaand verkeer. Ook in Leimuiderbrug komt een afsluiting voor doorgaand verkeer. Om deze maatregelen uit te kunnen voeren zijn verkeersbesluiten nodig, deze liggen nu ter inzage.
Stoomgemaal Halfweg
10 april 2019

Erfgoed Ringdijk en Ringvaart

Bij de vaststelling van de Visie Ringdijk en Ringvaart in 2017 heeft de gemeente besloten om de Ringdijk en de Ringvaart tot gemeentelijk erfgoed te verklaren. Nu gaat de gemeente verder onderzoeken hoe de Ringdijk en Ringvaart een monument kunnen worden.
Leimuiderdijk
25 februari 2019

Terugkoppeling gesprek Burgerveen

Op 21 februari 2019 is in een gesprek met de dorpsraad Burgerveen en de werkgroep Verkeer Burgerveen gesproken over de uitkomsten van de inloopavond van 10 december 2018. Tijdens de inloopavond zijn de plannen van Burgerveen, Vredeburg, Weteringbrug en Leimuiderbrug besproken.