Milieueffectrapportage

In bestemmingsplannen van de gemeente staan soms nieuwe ontwikkelingen die effect hebben op het milieu. Zoals geluid of luchtkwaliteit. Daarom moet soms een milieueffectrapport (MER) worden gemaakt voordat het plan definitief is. De gemeenteraad schrijft dan een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierop kunt u reageren.

Wat staat er in een NRD?

In een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staat welke milieueffecten de raad wil laten onderzoeken. Ook staat erin hoe grondig zij dat willen laten doen. Voordat de gemeenteraad een NRD vaststelt, kan iedereen een zienswijze indienen.

Burgemeester en wethouders maken officieel bekend dat een concept-NRD ter visie ligt. In deze publicatie staat wie een zienswijze kan indienen, tot wanneer en bij welke organisatie dat mogelijk is.

Ligt er een concept-NRD ter visie?

Op dit moment ligt er geen concept-NRD ter visie.

Hoe reageer ik op een concept-NRD?

U kunt schriftelijk, mondeling of digitaal een zienswijze indienen. Daarin beschrijft u met welke punten u het wel en niet eens bent. En waarom.

U kunt een digitale zienswijze alleen met DigiD indienen. U klikt op ‘Zienswijze doorgeven’ om uw zienswijze digitaal te versturen.