Melden van een evenement met hard geluid

Organiseert u eenmalig een feest of live optreden bij een vereniging of in een café, zaal of restaurant? En is daar harde muziek of hard geluid bij? Dan meldt u dit bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De Omgevingsdienst behandelt deze meldingen namens gemeente Haarlemmermeer.
Gaat het niet om een eenmalig feest of live optreden bij een (sport)vereniging of een bedrijf? Maar wilt u een evenement zoals een kermis of een festival op een evenemententerrein organiseren? Vraag dan een evenementenvergunning aan. Organiseert u een klein evenement, waar bijvoorbeeld niet meer dan 100 personen komen? Dan heeft u geen evenementenvergunning nodig. U doet dan een evenementenmelding.
U kunt maximaal 12 keer per jaar toestemming krijgen voor het overschrijden van de geluidsnormen. Wilt u de veldverlichting bij sportactiviteiten langer aanhouden dan is toegestaan? Dan doet u ook een melding.

Welke voorwaarden gelden voor een feest of live optreden?

U meldt een feest, concert of optreden in de volgende gevallen:

  • Het gaat om een eenmalig feest of live optreden bij een (sport)vereniging of een bedrijf.
  • Het feest valt niet onder de normale activiteiten van het bedrijf.
  • Het kan zijn dat de geluidsvoorschriften worden overtreden.
  • U wilt de veldverlichting voor sportactiviteiten langer aanhouden dan is toegestaan.

Hoe meld ik een feest of live optreden?

Dit doet u via een formulier op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. U doet de melding minstens 4 weken voordat het evenement plaatsvindt.

Waar kan ik terecht met vragen?

Neem hiervoor contact op met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.