Personenalarmering

24 uur per dag hulp met één druk op de knop. Personenalarmering is er voor iedereen die met een veilig gevoel (langer) thuis wil blijven wonen.

Bent u bang dat u in huis valt of heeft u gezondheidsklachten en woont u alleen? Dan kan personenalarmering voor u een goede oplossing zijn. Ook voor uw kinderen of andere mantelzorgers is het vaak een prettig idee dat er snel gereageerd wordt wanneer u hulp nodig heeft.

24 uur zorgcentrale

Als u hulp nodig heeft, wordt er via één druk op de alarmknop om uw pols, hals of op het alarmapparaat een melding gemaakt. Er komt dan een spreekluisterverbinding tot stand tussen u en een medewerker van de zorgcentrale. Zij schakelen direct de juiste hulp in: van een door u opgegeven contactpersoon tot spoedeisende zorg.

Contactpersonen

Als u overdag alarmeert wordt waar mogelijk uw eigen netwerk ingeschakeld. U geeft 3 contactpersonen op die door de zorgcentrale gebeld worden als u op de knop drukt. ’s Nachts is er altijd een professional die reageert. Vindt u het fijn als iemand met u meedenkt wie u kunt vragen als contactpersoon? De Ouderenadviseur of Sociaal Makelaar van Welzijnsorganisatie MeerWaarde denkt graag met u mee. Kent u een geschikt persoon in uw buurt, maar vindt u het lastig zelf contact te zoeken? Ook kan de Sociaal Makelaar van MeerWaarde u ondersteunen om dit eerste contact te leggen. 's Nachts komt er altijd een medewerker van zorgorganisatie PCSOH of van Securitas. U kunt er ook voor kiezen om overdag (tijdelijk) tegen betaling een beveiliger van Securitas te laten komen.

Abonnement

Voor Personenalarmering Haarlemmermeer sluit u een abonnement af met Zorgcentrale Noord (ZCN). Elke maand betaalt u een tarief voor het gebruik van het persoonsalarm, de professionele opvolging ’s nachts en eventuele bijkomende diensten waar u zelf voor kiest.

Voor veilige opvolging van het alarm is het belangrijk dat toegang tot uw woning is geregeld. Dit kan via een sleutelkluis naast de voordeur of een digitaal slot aan de binnenkant van uw voordeur. Soms kan bij grotere wooncomplexen een sleutel in beheer gegeven worden. De medewerker van ZCN bespreekt met u wat het beste bij uw woonsituatie past.

Vergoeding van de zorgverzekeraar

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van de kosten van personenalarmering. Deze vergoeding verschilt per zorgverzekeraar en hangt af van uw situatie. Bij uw aanmelding voor personenalarmering wordt dit met u besproken. De vergoeding van de zorgverzekeraar wordt dan direct met het abonnementsgeld verrekend.

Alarmapparaat

U huurt een alarmapparaat en een alarmknop die u draagt om uw hals of om uw pols. U kunt zelf aangeven welke vorm u het prettigst vindt. Er zijn ook mobiele apparaten beschikbaar zodat u ook als u in de wijk loopt of fietst mobiel kunt alarmeren.

Afbeelding: productfoto van Zintouch alarmknop

Aanvraag

U vraagt personenalarmering aan via ZCN via het aanmeldingsformulierexterne-link-icoon. Zij verzamelen de benodigde gegevens en maken een afspraak voor de installatie bij u thuis. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van personenalarmering? Neem dan contact op met Meerwaardeexterne-link-icoon. Heeft u een andere vraag? Kijk dan op: www.personenalarmering-haarlemmermeer.nlexterne-link-icoon