Haarlemmermeer werkt aan een hartveilige gemeente. Wie doet er mee?

Publicatiedatum: 
dinsdag 29-01-2019
“Bij een hartstilstand is hulp in de eerste 6 minuten cruciaal. Daarom willen we ervoor zorgen dat in Haarlemmermeer op strategische en cruciale plekken AED’s zijn. Maar het is natuurlijk net zo belangrijk dat er mensen zijn die kunnen helpen als het nodig is. Zelf heb ik een reanimatietraining gevolgd en ik wil zoveel mogelijk inwoners oproepen om dat ook te doen. Je redt er letterlijk levens mee.”


Wethouder Mieke Booij is blij dat dit initiatief van start is gegaan. De gemeente werkt hierin samen met HartslagNu, het landelijk reanimatieplatform. Zij inventariseert en organiseert een goede verdeling van AED’s en stimuleert het burgervrijwilligersnetwerk. Zo werkt Haarlemmermeer aan een hartveilige gemeente.

In kaart brengen van AED’s

Als eerste is het belangrijk om te weten waar in Haarlemmermeer de AED’s (Automatische Externe Defibrilator) zijn en waar ze ontbreken. Daarbij wordt gekeken hoe ver een AED verwijderd is, of deze 24 uur beschikbaar is en hoe de burgerhulpverlening is georganiseerd. De gemeente stelt dit jaar 16 AED’s beschikbaar en 26 buitenkasten om deze plekken te voorzien. De buitenkasten zijn belangrijk om AED’s naar buiten te kunnen plaatsen wanneer nodig.


Met een AED in de buurt en een getrainde vrijwilliger kunnen er levens gered worden. Foto: HartslagNu
 

Burgerhulpverlening har(t)d nodig

Een AED op zich is niet genoeg om levens te redden. Hiervoor zijn getrainde vrijwilligers hard nodig. HartslagNu gaat de burgerhulpverlening in kaart brengen. Waar nodig werven en trainen zij vrijwilligers en helpen zij met de oprichting van een lokale AED-werkgroep. Deze werkgroep is voor organisaties en initiatiefnemers om samen te werken aan een hartveilige gemeente. Aanmelden om burgerhulpverlener te worden kan op de website van HartslagNu. Graag zelfs! Mensen die al kunnen reanimeren kunnen dat ook melden. Doe mee en red levens in jouw buurt!

Hoe werkt acute hulpverlening?

HartslagNu is een systeem waarin goed geschoolde vrijwilligers en AED’s kunnen worden geregistreerd. Bij een 112-melding van een hartstilstand alarmeert de meldkamer de ambulance en tegelijkertijd een tiental vrijwilligers die in de buurt van het slachtoffer woont en/of werkt. Deze mensen ontvangen een sms- of een App-bericht met daarin de locatie van het slachtoffer en/of de plek van de dichtstbijzijnde AED die opgehaald moet worden. Burgerhulpverleners verlenen acute hulp totdat het ambulancepersoneel dit overneemt.

Samen sparen voor een BuurtAED

De actie BuurtAED is een initiatief van de Hartstichting en Philips. Mensen sparen zelf voor een AED in hun buurt. Dit heeft in Haarlemmermeer al op verschillende plekken geleid tot geleid tot AED’s. Op andere plekken zijn inwoners nog aan de slag om een AED voor hun buurt voor elkaar te krijgen. Wanneer deze AED’s worden aangemeld bij HartslagNu kunnen ook deze in kaart worden gebracht. De gemeente wil graag buurtinitiatieven ondersteunen en dit kan. U kunt nu samen sparen voor een buurtAED via nieuwe pioiners, het lokale crowdfundingsplatform van Haarlemmermeer.

Samen levens redden. Dat is het streven van een Hartveilige gemeente.

Nieuwe Pioniers

Nieuwe Pioniers is het crowdfundingplatform waar inwoners van Haarlemmermeer met een goed idee geld, hulp en materiaal kunnen inzamelen. De initiatiefnemers kunnen een actie opstarten die door de gemeente ondersteunt kan worden door het behaalde bedrag te verdubbelen (tot een maximum van €2.500). Klik hier voor meer informatie over het opstarten van een eigen actie.

Hoe werkt het ?

Inwoners kunnen nu ook via dit platform een buurtAED-actie op starten via www.nieuwepioniers.nl. Wanneer het gestelde bedrag behaald is, zal de gemeente het bedrag verdubbelen. Het geld ophalen doet u uiteraard samen met uw buren. Met bijvoorbeeld 60 buren is € 13,80 per persoon voldoende. Voor een vliegende start van uw actie ontvangt u van Nieuwe Pioniers alle tips en tricks en kunnen zij u voorzien van flyers. Kijk voor verdere voorwaarden van crowdfunden via nieuwe pioniers hier.  

De gemeente is heel blij om via Nieuwe Pioniers een bijdrage te kunnen leveren aan deze inwonersinitiatieven. Om dit initiatief te versterken is er vanuit de gemeente ook lokaal samenwerking gezocht met Philips. Zij geven tot en met 30 juni 2019 korting als u via Nieuwe Pioniers een actie opstart en een buurtAED besteld.

Rekenvoorbeeld:


 

HartslagNu

Gemeente Haarlemmermeer heeft de dorps- en wijkraden uitgenodigd om deel te nemen aan de lokale werkgroep van HartslagNu. Op die manier wil de gemeente de dorps- en wijkraden informeren over het project hartveilige gemeente en om gezamenlijk alle AED’s in de buurt te inventariseren. Inwoners die mee willen doen aan de actie via Nieuwe Pioniers, kunnen vooraf contact opnemen met de dorps- of wijkraad of anders met HartslagNu om na te gaan of een AED in hun buurt nodig is. Heeft u als inwoner of bedrijf de beschikking over een AED die u ter beschikking wilt stellen voor gebruik? Meld u dan aan bij HartslagNu. Zij zullen deze locatie opnemen in het overzicht van alle AED’s in de buurt.