Haarlemmermeer werkt aan een hartveilige gemeente. Wie doet er mee?

Publicatiedatum: 
dinsdag 29-01-2019
“Bij een hartstilstand is hulp in de eerste 6 minuten cruciaal. Daarom willen we ervoor zorgen dat in Haarlemmermeer op strategische en cruciale plekken AED’s zijn. Maar het is natuurlijk net zo belangrijk dat er mensen zijn die kunnen helpen als het nodig is. Zelf heb ik een reanimatietraining gevolgd en ik wil zoveel mogelijk inwoners oproepen om dat ook te doen. Je redt er letterlijk levens mee.”

Wethouder Mieke Booij is blij dat dit initiatief van start is gegaan. De gemeente werkt hierin samen met HartslagNu, het landelijk reanimatieplatform. Zij inventariseert en organiseert een goede verdeling van AED’s en stimuleert het burgervrijwilligersnetwerk. Zo werkt Haarlemmermeer aan een hartveilige gemeente.

In kaart brengen van AED’s

Als eerste is het belangrijk om te weten waar in Haarlemmermeer de AED’s (Automatische Externe Defibrilator) zijn en waar ze ontbreken. Daarbij wordt gekeken hoe ver een AED verwijderd is, of deze 24 uur beschikbaar is en hoe de burgerhulpverlening is georganiseerd. De gemeente stelt dit jaar 16 AED’s beschikbaar en 26 buitenkasten om deze plekken te voorzien. De buitenkasten zijn belangrijk om AED’s naar buiten te kunnen plaatsen wanneer nodig.

Persoon wordt gereanimeerd op straat

Met een AED in de buurt en een getrainde vrijwilliger kunnen er levens gered worden. Foto: HartslagNu
 

Burgerhulpverlening har(t)d nodig

Een AED op zich is niet genoeg om levens te redden. Hiervoor zijn getrainde vrijwilligers hard nodig. HartslagNu gaat de burgerhulpverlening in kaart brengen. Waar nodig werven en trainen zij vrijwilligers en helpen zij met de oprichting van een lokale AED-werkgroep. Deze werkgroep is voor organisaties en initiatiefnemers om samen te werken aan een hartveilige gemeente. Aanmelden om burgerhulpverlener te worden kan op de website van HartslagNu. Graag zelfs! Mensen die al kunnen reanimeren kunnen dat ook melden. Doe mee en red levens in jouw buurt!

Samen sparen voor een BuurtAED

De actie BuurtAED is een initiatief van de Hartstichting en Philips. Mensen sparen zelf voor een AED in hun buurt. Dit heeft in Haarlemmermeer al op verschillende plekken geleid tot geleid tot AED’s. Op andere plekken zijn inwoners nog aan de slag om een AED voor hun buurt voor elkaar te krijgen. Wanneer deze AED’s worden aangemeld bij HartslagNu kunnen ook deze in kaart worden gebracht. De gemeente vindt deze initiatieven heel goed en is op zoek naar mogelijkheden om deze initiatieven te steunen.

Hoe werkt acute hulpverlening?

HartslagNu is een systeem waarin goed geschoolde vrijwilligers en AED’s kunnen worden geregistreerd. Bij een 112-melding van een hartstilstand alarmeert de meldkamer de ambulance en tegelijkertijd een tiental vrijwilligers die in de buurt van het slachtoffer woont en/of werkt. Deze mensen ontvangen een sms- of een App-bericht met daarin de locatie van het slachtoffer en/of de plek van de dichtstbijzijnde AED die opgehaald moet worden. Burgerhulpverleners verlenen acute hulp totdat het ambulancepersoneel dit overneemt.

HartslagNu

De gemeente Haarlemmermeer heeft een eerste bijeenkomst georganiseerd waar dorps- en wijkraden en bij de gemeente bekende initiatiefnemers werden geïnformeerd over het project en hun ideeën konden delen.

Samen levens redden. Dat is het streven van een Hartveilige gemeente.