Aanvraag regelingen vanaf nu makkelijker

Voor inwoners met een laag inkomen is het niet altijd makkelijk om rond te komen. Gelukkig bestaan er in Haarlemmermeer allerlei regelingen. Soms meer dan inwoners denken. De aanvraag van deze regelingen is vanaf nu veel makkelijker: inwoners van Haarlemmermeer kunnen nu gebruik maken van Bereken uw recht.


Met Bereken uw recht kunnen inwoners zelf nagaan op welke regelingen ze recht hebben, zoals het Kindpakket en Haarlemmermeer doet mee. Eerder moesten aanvragen bij verschillende organisaties worden gedaan. Vanaf nu is dit allemaal samengebracht op de website Bereken uw recht. Aan de hand van een aantal vragen zien inwoners binnen een paar minuten op welke regelingen zij misschien recht hebben. De uitkomst wordt overzichtelijk weergegeven. Na het berekenen kunnen inwoners meteen online een aanvraag doen met DigiD. Het aanvraag proces wordt dus een stuk makkelijker. Er kan niet worden uitgerekend of er recht is op een bijstandsuitkering of een voorziening uit de Wmo.

Bereken uw recht

Het is nu een stuk makkelijker en sneller om een regeling aan te vragen. Foto: Shutterstock
 

Tijdswinst

Voor inwoners levert Bereken uw recht flink tijdswinst op. Aanvragers krijgen vooraf te zien of ze veel of weinig kans maken op een regeling. Daarnaast kunnen bewijsstukken digitaal worden meegestuurd. Bonnetjes nasturen hoeft dus niet meer. En andersom betekent het voor de gemeente minder werk. Er wordt verwacht dat zij minder aanvragen hoeft af te wijzen, omdat inwoners vooraf al zien of ze weinig kans hebben op een vergoeding.

Inwoners kunnen via de pagina Bereken uw recht nagaan of ze recht hebben op een regeling. Inwoners die geen computer hebben of de Nederlandse taal niet (goed) spreken, kunnen terecht bij de cliëntondersteuning van MEE, MeerWaarde en Humanitas.

Hogere bijdrage Kindpakket

Naast de invoering van Bereken uw recht heeft de gemeente ook 2 regelingen voor inwoners met een laag inkomen aangepast. De regeling Haarlemmermeer doet mee voor volwassenen is makkelijker gemaakt. Gebruikers van deze regeling hoeven niet meer de kosten zelf voor te schieten. Zij krijgen nu een bedrag van de gemeente dat zij zelf mogen besteden aan recreatieve, sportieve of culturele activiteiten. Zoals een cursus of lidmaatschap van een sportclub.

Daarnaast is de bijdrage voor de schoolkostenregeling, onderdeel van het Kindpakket, verhoogd. De bijdrages voor kinderen op het primair onderwijs zijn nu maximaal € 150 per jaar (was € 113). Voor kinderen op het voortgezet onderwijs is de maximale bijdrage €300 per jaar (was € 226).

Gepubliceerd op: 
10 jan 2019