.

Inwoners met een goed idee

Steeds meer inwoners in Haarlemmermeer pakken die handschoen op en helpen elkaar. Bijvoorbeeld door een hulpdienst op te zetten, te koken voor ouderen die dat zelf niet meer kunnen of door een maatje te worden van iemand die steun nodig heeft.

Wilt u hier ook aan meedoen, maar zoekt u steun en hulp? Verschillende organisaties in Haarlemmermeer staan u bij met raad, daad, begeleiding of financiële steun.

Samen met anderen uw idee realiseren?

Heeft u een idee voor uw buurt? En wilt u dit idee samen met anderen realiseren? Nieuwe Pioniers helpt inwoners van Haarlemmermeer met goede ideeën. Via nieuwepioniers.nl kunnen inwoners campagne voeren om vrijwilligers te werven, materiaal in te zamelen (crowdsourcing) of geld op te halen (crowdfunding). Initiatiefnemers die hun doelbedrag halen, maken kans op de zogeheten Verdubbelaar van de gemeente (maximaal €2.500). Nieuwe Pioniers is een initiatief van gemeente Haarlemmermeer, Meerwaarde, Team Sportservice Haarlemmermeer, NMCX, Stichting Maatvast en het Cultuurgebouw. meer informatie via nieuwepioniers.nl.  Anderen gingen u al voor:

voorbeelden nieuwe pioniers acties