Logo van Meer voor Elkaar dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Dit is een platform van maatschappelijke organisaties in Haarlemmermeer

De aanpak in regio Haarlemmermeer

De aanpak wachttijden jeugdhulp voor de regio Haarlemmermeer wordt gerealiseerd samen met direct betrokken organisaties binnen onze regio. Samen bepalen we onze doelen en hoe we deze willen bereiken, rekening houdend met landelijke inzichten en ervaringen om onze lokale strategieën te versnellen en verbeteren.

Waar werken we aan?

 • Een meerjarig regionaal programma gericht op het verminderen van wachttijden, verbonden met lopende ontwikkelingen in de jeugdzorg.
 • Analyse en evaluatie van jeugdzorgtrajecten om effectievere strategieën te ontwikkelen.
 • Actieve deelname aan een lerend netwerk om voortdurend te verbeteren.

Een aantal inzichten van interviews in de regio 

 1. Er mist een duidelijke visie in de regio op de aanpak van (conflict) scheidingen. 

''De visie op conflictscheidingen verandert elk jaar.'' - Meer Team

Deels door missende visie voelen professionals zich handelingsverlegen, zowel docenten als hulpverleners. Er wordt wel geschoold, maar dit heeft blijkbaar niet (volledig) het gewenste effect. Het is belangrijk dat de professionals zich gesteund voelen door de organisatie. Signalen zijn bij kinderen niet altijd te zien, dat maakt het signaleren moeilijk voor docenten. 

2. Casuïstiek is zwaar voor hulpverleners en ouders

 • Hulpverlening is vaak niet effectief, situatie verslechtert voor hulp geboden kan worden.
 • Voor hulpverleners vanwege de spanning tussen de ouders. Hulpverleners komen tussen ouders te staan.
 • Het is voor ketenpartners soms onduidelijk wie de regie heeft over een casus.
 • Er is onduidelijkheid over wie regie kan / zou moeten voeren bij complexe casuïstiek. Wordt op dit moment opgepakt door Haarlemmermeer
 • Het vinden van het juiste aanbod is met name bij SGGZ-casussen uitdagend. O.a. door contra-indicaties, maar ook doordat iedereen met eigen kaders werkt.

“Het is lastig om goed (SGGZ) aanbod te vinden als mensen geen auto hebben en financieel een moeilijke situatie hebben. Dan is Leiden of Haarlem erg ver weg. Terwijl je bij SGGZ juist vaker dit soort situaties tegenkomt.” – Verwijzer 

“Vooral bij SGGZ krijg je soms terug ‘daar hebben wij geen zorgpad voor’” 
– Verwijzer 

 • Bij veel verwijzers ontstaat opstopping vanwege het moeten bieden van overbruggingszorg. Daardoor kan de lichte zorg die sommigen van hen 
  eigenlijk zouden moeten leveren niet goed uitgevoerd worden.

Deelnemende partijen en Stakeholders 

Hieronder vindt u een lijst van betrokken organisaties en instanties die meewerken aan dit initiatief, in willekeurige volgorde:

 • MOC Kabouterhuis
 • Levvel
 • Kenter
 • Youz
 • Stichting Kinderen in de Knel
 • Jeugdbescherming Amsterdam
 • Altra (i-hub)
 • Passend Onderwijs Haarlemmermeer
 • Ons Tweede Thuis
 • GGD
 • Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
 • Prodeba
 • Stichting Ontdec
 • GGZ Noord-Holland- Noord
 • Gemeente Haarlemmermeer (team inkoop en team beleid)