Lisserbrug: groot onderhoud

Op 28 november start aannemer Knook Staal en machinebouw (KSM) met werkzaamheden aan de Lisserbrug. Tijdens de werkzaamheden ligt er een tijdelijke pontonbrug voor voetgangers en fietsers over de Ringvaart. Hierdoor is de Lisserbrug afgesloten voor vaarverkeer. De werkzaamheden duren tot en met 17 maart 2023.

Wat gaat de aannemer doen?

De Lisserbrug is toe aan groot onderhoud. De beweegbare delen en de motor van de brug zijn aan het einde van hun levensduur. De tandwielen, een aantal assen, de aandrijving en het wegdek is versleten. De elektronica en computers van deze brug zijn niet meer van deze tijd. Ook zijn de houten palen bij de brug, op de waterlijn, aan het rotten en zijn de damwanden niet meer wat het geweest is. Daarom is het hoog tijd dat we dit allemaal gaan vervangen.

De aannemer verdeelt de werkzaamheden in 2 fases:

Fase 1

 • Vervangen damwanden met betonnen afdekbalken aan de kant van Lisserbroek. Damwanden zijn de wanden tussen het water en de oever. De afdekbalk heet een ‘deksloof’. Een damwand met deksloof noemen we officieel een vleugelwand.
 • Vervangen remmingwerk. Dit is het houten deel bij de brug dat het vaarwater smaller maakt.
 • Beweegbare delen van de stalen brug verwijderen, bij Knook Staal en machinebouw opknappen en weer terugzetten.
 • Vervangen asfalt en opnieuw bestraten op de brug aan de kant van Lisse.
 • Het vervangen van de damwanden en remmingwerk en het verwijderen en terugplaatsen van de beweegbare delen van de brug doen we zo veel als mogelijk vanaf het water. Dit doen we met behulp van een ‘drijvende bok’ (platform met kraan) en ‘transport’ ponton. Hierop vervoeren we, over het water, de onderdelen van de brug.

Fase 2
Vervangen elektrische besturingsinstallatie van de brug. Dit kan helaas niet eerder omdat de onderdelen niet op tijd geleverd kunnen worden.

Is er een informatiebijeenkomst?

Op 26 oktober was er een informatiebijeenkomst in dorpshuis De Meerkoet. De aannemer gaf uitleg over de werkzaamheden. Er waren ook medewerkers van de gemeente aanwezig. 

Voor, na en tijdens de bijeenkomst zijn er vragen gesteld. Een samenvatting hiervan en onze antwoorden staan hieronder.

 • Zijn de busdiensten (Arriva/Connexxion) geïnformeerd?
  Ja, de busdiensten zijn op de hoogte van de werkzaamheden en de 2 afsluitingen. 
 • Kan de pontonburg op en andere plek komen?
  De tijdelijke pontonbrug komt iets noordelijker te liggen dan eerst doorgegeven, tegenover Kanaalstraat 274 in Lisse. We zorgen dat fietsers veilig de Lisserdijk en de Kanaalstraat kunnen oversteken. Bijvoorbeeld door het aanpassen van de groene fases van de stoplichten.
 • Slaat de aannemer materialen op in de berm in de buurt van de werkzaamheden?
  In principe slaat d​​​​​​e aannemer zijn materialen op het water op. Misschien dat hij nog een kleine container neerzet aan de waterkant. Als hij dit doet, is dat aan de kant van gemeente Lisse. Vlak naast de brug ligt een stukje gras dat bij de brug hoort en van gemeente Haarlemmermeer is.
 • Kunnen er voor en tijdens de afsluitingen extra borden in het Engels neergezet worden voor buitenlandse chauffeurs?
  Nee, dat doen we niet. Het beleid van de gemeente is om geen borden in een vreemde taal neer te zetten. Verkeersborden zijn internationaal. Wel zetten we voor en tijdens de weken dat de brug is afgesloten extra borden neer voor het vrachtverkeer in Lisse. Deze komen op de kruising Gladiolenstraat en Hyacintenstraat. Op de borden staat dat de brug is afgesloten.  
 • Worden er bij de afslag op de A4 borden neergezet dat de Lisserbrug is afgesloten om sluipverkeer bij file tegen te gaan?
  Nee, op de snelwegen worden geen borden over deze werkzaamheden neergezet. 

Wat is de planning van de werkzaamheden?

De werkzaamheden duren van 28 november 2022 tot en met 17 maart 2023.

De aannemer voert de werkzaamheden uit tussen 07.00 en 16.30 uur. Als de brug afgesloten is, kunnen de werktijden uitlopen tot 22.00 uur. Ook wordt er dan soms in het weekend gewerkt. De aannemer heeft de volgende planning:

 • Van 28 november tot en met 17 maart - pontonbrug voor voetgangers en (brom)fietsers. 
  Deze tijdelijke brug ligt in de buurt van Kruisbaak in Lisserbroek (tegenover Kanaalstraat 274 in Lisse).
 • Van 28 november tot en met 21 februari – vooral werkzaamheden vanaf het water.
  De aannemer vervangt de damwanden en het remmingwerk. Deze werkzaamheden zijn vooral vanaf het water. De werkzaamheden kunnen trillingen veroorzaken. Dit merkt u misschien in de woningen en bedrijfspanden in de buurt van de werkzaamheden. Hierover leest u meer verderop deze pagina.
 • Van 9 januari tot en met 15 januari – brug afgesloten voor autoverkeer. 
  We zetten omleidingsborden voor het autoverkeer neer. De aannemer verwijdert de beweegbare delen van de brug. Hij plaatst een tijdelijk vast wegdek voor het autoverkeer, zodat het autoverkeer de brug kan gebruiken na 15 januari.
 • Van 2 maart tot en met 15 maart - brug afgesloten voor autoverkeer.
  We zetten omleidingsborden voor het autoverkeer neer. De aannemer verwijdert het tijdelijke vaste wegdek en plaatst de beweegbare brugdelen. 
 • Op 16 maart - brug weer open.
  De aannemer voert op 16 maart en 17 maart de laatste werkzaamheden uit en ruimt alles op.

De elektrische installatie van de brug wordt later aangepast. Dit kan helaas niet eerder, omdat de onderdelen niet op tijd geleverd kunnen worden.

De planning kan iets aangepast worden. Dit hangt bijvoorbeeld af van het weer of andere onverwachte zaken. Veranderingen in de planning zetten we op deze website. 

Wanneer is de brug afgesloten?

We willen zo min mogelijk overlast voor het verkeer. Daarom wordt de brug maar 2 keer voor een korte periode afgesloten. Dan moet het autoverkeer (en landbouwvoertuigen) omrijden.

Voetgangers en (brom)fietsers

 • Van 28 november tot en met 17 maart is de brug afgesloten voor voetgangers en (brom)fietsers. 
 • In de buurt van Kruisbaak in Lisserbroek (tegenover Kanaalstraat 274 in Lisse) ligt een tijdelijke pontonbrug die zij kunnen gebruiken.

Autoverkeer

Er worden omleidingsborden voor het autoverkeer neergezet. De omleidingsroute zetten we op de kaart met wegwerkzaamheden en wegafsluitingen.

 • Van 9 januari tot en met 15 januari – brug afgesloten voor autoverkeer. 
  De aannemer verwijdert de beweegbare delen van de brug. Hij plaatst een tijdelijk vast wegdek voor het autoverkeer, zodat het autoverkeer de brug na 15 januari weer kan gebruiken.
 • Van 2 maart tot en met 15 maart - brug afgesloten voor autoverkeer.
  De aannemer verwijdert het tijdelijke vaste wegdek en plaatst de beweegbare brugdelen terug. 

Wat merkt het vaarverkeer van de werkzaamheden?

Van 28 november 2022 tot en met 17 maart 2023 is de brug gesloten voor vaarverkeer. De brug kan dan niet open en dicht. Ook ligt er een pontonbrug over de Ringvaart. 

Moet ik mijn boot ergens anders afmeren?

Tijdens de werkzaamheden kan uw boot niet in de buurt van de brug liggen. U moet deze verplaatsen voor de werkzaamheden beginnen. In overleg met de gemeente kunt u uw boot tijdelijk ergens anders afmeren. Neem hierover contact op met Ron de Lange via telefoonnummer 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Graag ‘Lisserbrug’ in het onderwerp zetten.

Zorgen de werkzaamheden voor overlast?

De damwanden trillen we in de grond. Dit kan trillingen en geluidsoverlast veroorzaken in de woningen en bedrijfspanden in de buurt van de werkzaamheden. We houden de trillingen in de gaten met trillingmeters. Deze maken wij vast aan een aantal gebouwen. Als de trillingen te hoog zijn, krijgen we een alarmsignaal. We zoeken uit waardoor ze te hoog zijn en doen hier iets aan.

Vanaf half november voeren we bouwkundige vooropnames uit. Dit is aan de binnenkant en buitenkant van woningen en bedrijfspanden in de buurt van de werkzaamheden. Dit doen we binnen een straal van ongeveer 75 meter vanaf het midden van de brug. De bouwkundige vooropnames worden gedaan door een bureau dan hierin gespecialiseerd is. De eigenaren krijgen een link naar het rapport en kunnen dit downloaden. Als de werkzaamheden klaar zijn, laten we weer bouwkundige opnames uitvoeren. 

Ook voeren we bij de Lisserbrug werkzaamheden uit aan de rijweg (asfalteren) en opnieuw bestraten van de stoepen.

De aannemer beperkt de (geluids)overlast zoveel mogelijk. Ook slaat hij tijdelijk materialen op in de buurt van de werkzaamheden. 

Alvast bedankt voor uw begrip voor mogelijke overlast.

Waarom wordt er een bouwkundige vooropname van mijn woning of bedrijfspand gemaakt?

Werkzaamheden aan de damwanden kunnen trillingen veroorzaken. Daarom laat de aannemer een bouwkundige vooropname uitvoeren voordat de werkzaamheden beginnen. Dit voorkomt discussie achteraf. Zo kan eventuele schade door de werkzaamheden goed en snel afgehandeld worden. 

De bewoners van de woningen en eigenaren van bedrijven in de buurt van de werkzaamheden krijgen voor de start van de werkzaamheden een brief van de aannemer. Hierin staat alle informatie over de bouwkundige vooropname.

Wilt u de werkzaamheden volgen?

Download dan de ‘Bouw App’ via d  App store of Play Store. Hierin kunt u alle werkzaamheden volgen.

Heeft u vragen over de werkzaamheden?

Voor vragen over de werkzaamheden belt u met Ron de Lange via telefoonnummer 0900 1852. Of stuur een e-mail naar info@haarlemmermeer.nl. Graag ‘Lisserbrug’ in het onderwerp zetten.