.

Stand van zaken in Lisserbroek - December 2019

In Lisserbroek zijn er plannen voor twee nieuwe woongebieden: Binnen Turfspoor en Noord inclusief dorpshart. Tot 2040 kan het dorp verdriedubbelen. Deze forse toename van het aantal inwoners heeft effect op de bereikbaarheid, voorzieningen, leefbaarheid en sociale binding. De Gebiedskaart Lisserbroek 2040 vormt de basis voor de ontwikkeling van het dorp Lisserbroek. Deze Gebiedskaart is in september 2018 vastgesteld door de gemeenteraad.

Gebiedsenveloppen 

Na de Gebiedskaart is gewerkt aan Gebiedsenveloppen voor Binnen Turfspoor en Noord. Deze enveloppen geven kaders en spelregels aan, waarbinnen marktpartijen kunnen ontwikkelen. Deze spelregels doen recht aan de behoeften van zowel huidige als nieuwe inwoners van Lisserbroek. Binnen de Driehoek (gemeente, ontwikkelende partijen en dorpsvertegenwoordiging) is de afgelopen tijd hard gewerkt aan de inhoud van de Gebiedsenveloppen. Thema’s als landschap, inrichting openbare ruimte, infrastructuur, voorzieningen en stedenbouw komen in de enveloppen aan bod. Met name het thema infrastructuur is complex en zorgt voor veel hersenbrekers. Dit heeft geleidt tot vertraging in de planning.

Meedenken

In januari starten we met de voorbereidingen voor de dorpsbrede consultatie. Alle Lisserbroekers zijn welkom om mee te praten. Later volgt hier meer informatie over. U kunt zich ook aansluiten bij de meedenkers. Dat is een groep dorpsgenoten die in de afgelopen jaren al meerdere keren inbreng heeft geleverd. Aanmelden kan via secretaris@dorpsraadlisserbroek.nl.

Gepubliceerd op: 
19 dec 2019