.

Gebiedsenveloppen Binnenturfspoor en Noord bijna af

De gebiedsontwikkeling Lisserbroek komt weer een stap dichterbij nu de Gebiedsenveloppen Binnenturfspoor en Noord bijna klaar zijn. Over de Gebiedsenveloppen is de afgelopen tijd uitgebreid gesproken door de Driehoek. In de Driehoek werken de dorpsvertegenwoordiging, ontwikkelende partijen en de gemeente samen aan de toekomst en groei van Lisserbroek. Na de zomer organiseert de dorpsvertegenwoordiging een dorpsconsultatie. Alle bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen dan meepraten over Gebiedsenveloppen.

In Lisserbroek komen twee nieuwe woonwijken. De wijk Lisserbroek Noord, tussen de Ringvaart en de IJweg, en de wijk Binnenturfspoor, tussen de Lisserdijk en Turfspoor. Verder komen er nieuwe en aanpassingen aan wegen en voorzieningen zoals scholen en sportvelden. Het dorpshart en het groen worden opnieuw ingericht.

Hoe Lisserbroek er in de toekomst uit moet komen te zien is op de belangrijkste punten door bewoners, ontwikkelaars en de gemeente beschreven in het Ambitiedocument. De Gebiedskaart Lisserbroek 2040 was de volgende stap. De gemeenteraad stelde in september 2018 de Gebiedskaart vast. In de gebiedsenveloppen is de uitbreiding van Lisserbroek verder uitgewerkt. 

De Gebiedsenveloppen Binnenturfspoor en Noord zijn op dit moment bijna af. Na de zomer kunnen alle Lisserbroekers meepraten over de plannen voor de wijken Binnenturfspoor en Noord. Houd hiervoor de website van de dorpsraad en Lisserbroek online in de gaten. Lees meer over de gebiedsontwikkeling Lisserbroek en de stappen die hiervoor worden genomen.

Gepubliceerd op: 
2 aug 2019