.

Duinpolderweg

Op deze pagina vindt u informatie over het project Duinpolderweg.

Laatste nieuws

Op 25 maart is de Stuurgroep Duinpolderweg bij elkaar gekomen via een conference call. Naar aanleiding van dit overleg is een verklaring opgesteld. U vindt deze verklaring op de website van de Provincie Noord-Holland/Duinpolderweg, op de pagina over de stuurgroep.

Projectinformatie

De verkeersstructuur in de Bollenstreek en de Haarlemmermeer is verouderd en heeft te weinig verbindingen van oost naar west. Vrachtwagens, landbouwvoertuigen, auto’s en andere soorten verkeer moeten daarom door woonkernen heen rijden en rijden over te smalle bruggen rijden en wegen die hiervoor niet geschikt zijn.

Het verkeer gaat de komende jaren alleen maar toenemen in de regio. Dit komt door ruimtelijk-economische ontwikkelingen zoals de bouw van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen.

De gemeenten Haarlemmermeer, Hillegom en Lisse, Holland-Rijnland, Vervoerregio Amsterdam en de provincies Zuid- en Noord-Holland werken samen in het project Duinpolderweg om de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van deze regio te verbeteren. Meer informatie is te vinden op de website van de Provincie Noord-Holland/Duinpolderweg.