.

Raad stemt in met ontwikkeling Lincolnpark

De gemeenteraad is op donderdag 3 september 2020 unaniem akkoord gegaan met het raadsvoorstel “Gebiedsontwikkeling Lincolnpark Tweede Fase”. De nieuwe wijk komt tussen de Hoofdvaart, het bedrijventerrein De President en de Bennebroekerweg in Hoofddorp. De gemeente is gestart met de uitwerking van dit plan.

Wat heeft de gemeenteraad besloten?

De gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor het plan voor ten minste 625 en maximaal 825 woningen, winkels (voor de dagelijkse boodschappen), twee scholen voor voortgezet onderwijs, een sporthal en een ontmoetingscentrum. De wijk is onderdeel van De Parken in Hoofddorp. Ongeveer de helft van de woningen in Lincolnpark (Eerste en Tweede Fase samen) worden als betaalbare woningen gebouwd (zowel huur als koop). Alle nieuwe woningen in het gebied worden duurzaam en circulair gebouwd. Wegens de grote krapte op de woningmarkt heeft het college gevraagd om nader te onderzoeken of er in het gebied meer woningen kunnen worden gebouwd. 

Tekening van Lincolnpark met de Hoofdvaartzone en het Middengebied.
 
Tekening van Lincolnpark met de Hoofdvaartzone en het Middengebied.
 

Waaruit bestaat de nieuwe wijk?

Er is al een start gemaakt met Lincolnpark. Eerder dit jaar zijn 225 sociale huurwoningen van Eigen Haard opgeleverd in Lincolnpark Eerste Fase.

De gemeente ontwikkelt Lincolnpark Tweede Fase samen met marktpartijen en bewoners. Er komen woningen voor verschillende doelgroepen: jong en oud, alleenstaand en gezin. Het wordt een wijk met verschillende typen woningen. Het is de opzet dat bewoners meerdere voorzieningen samen delen zoals gemeenschappelijk groen en deelauto’s. Ook kunnen toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: CPO). Samen een woningbouwproject starten versterkt de onderlinge verbondenheid. Er komen ook senioren- of zorgwoningen in Lincolnpark.

Vernieuwingen

De wijk komt bol te staan van de vernieuwingen die in het teken staan van duurzaamheid. Zo wordt de nieuwe wijk geschikt om de gevolgen van de klimaatverandering aan te kunnen. Ook is het de bedoeling dat er evenveel energie wordt verbruikt als opgewekt. De energie die nodig is, kan in belangrijke mate voortkomen uit bijvoorbeeld zonne-energie. Bedrijven worden uitgenodigd met voorstellen te komen die hierop inspelen. Ook is er ruimte voor gebouwen die geschikt zijn voor meerdere doeleinden. Zonder ingrijpende verbouwingen kunnen ze anders worden ingedeeld en gebruikt.

Twee gebieden: Hoofdvaartzone en Middengebied

Lincolnpark Tweede Fase bestaat uit twee gebieden: de Hoofdvaartzone (het gebied dat grenst aan de Hoofdvaart) en het Middengebied (dat ligt tussen de Hoofdvaartzone en Bedrijvenpark De President). Zie de tekening. 
De gemeente begint met de ontwikkeling van de Hoofdvaartzone. Naast woningen komen hier de winkels, de scholen voor het voortgezet onderwijs, de sporthal en het ontmoetingscentrum. Hoe dit deel van de wijk eruit komt te zien en welke uitstraling dit krijgt, komt in het Stedenbouwkundig Plan. Het uiterlijk van de gebouwen en de omgeving, zoals de materialen, de kleuren die gebruikt gaan worden en de bouwhoogte worden beschreven in het Beeldkwaliteitsplan. De plannen worden ter inzage gelegd en vervolgens ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. We denken dat dit in de eerste helft van 2021 is. Nadat bedrijven zich hebben ingeschreven, zoekt de gemeente uit welk bedrijf er daadwerkelijk gaat bouwen. Naar verwachting is het dan eind 2021 of 2022. 

In het Middengebied komen vooral woningen en bedrijfsruimten. Omdat dit deel van Lincolnpark aan Bedrijvenpark De President grenst, zorgt de gemeente ervoor dat beide gebieden goed op elkaar aansluiten. Als het plan in concept klaar is, naar verwachting in het eerste half jaar van 2021, wordt het ter besluitvorming aan de raad gestuurd. 

Bekijk het raadsvoorstel Lincolnpark Tweede Fase

Gepubliceerd op: 
4 sep 2020