.

Innovatieve en circulaire wijk Lincolnpark gaat volgende fase in

In het zuiden van Hoofddorp ontwikkelt Haarlemmermeer samen met marktpartijen en bewoners een bijzondere wijk: Lincolnpark. Duurzaamheid, circulariteit en innovatie staan hierbij voorop. Zo wordt de nieuwe wijk klimaatbestendig, energieneutraal en circulair. Marktpartijen kunnen hier innovatieve concepten realiseren die voldoen aan de brede projectdoelstellingen.

De nieuwe wijk ligt tussen Hoofdvaart, bedrijventerrein De President en de Bennebroekerweg. Hier worden ongeveer 800 woningen gebouwd, maar ook een wijkcentrum, winkels en andere voorzieningen en voortgezet onderwijs met een sporthal. De gemeente gaat na of er meer woningen in het gebied passen. In de openbare buitenruimte komen speelplekken, groen en water. Eerder zijn al 225 sociale huurwoningen van Eigen Haard opgeleverd. Lincolnpark is onderdeel van De Parken.

Plek in Hoofddorp-Zuid waar Lincolnpark gaat komen
Plek in Hoofdorp-Zuid waar Lincolnpark gaat komen (Foto: Kees van der Veer)
 

Vriendelijk

“Lincolnpark is een hele interessante ontwikkeling”, zegt wethouder woningbouw Jurgen Nobel. “Het is bijzonder dat dit met marktpartijen en ook met (toekomstige) bewoners wordt ontwikkeld. Hier woon of werk je niet alleen, maar woon je in een community. Bewoners zullen meerdere voorzieningen samen gaan delen zoals gemeenschappelijk groen en deelauto’s.”

Verschillende type woningen

Er komen woningen voor verschillende doelgroepen. “Toekomstige bewoners krijgen in Lincolnpark de mogelijkheid om gezamenlijk woningbouwprojecten te starten wat de onderlinge verbondenheid versterkt. Ook komen er senioren- of zorgwoningen. Het wordt een wijk waar verschillende type woningen worden gebouwd, van jong tot oud, alleenstaand en gezin, van alles wat”, aldus wethouder Jurgen Nobel. 

Flexibel

Het project wordt voor de gemeente een pilot voor een duurzame en circulaire gebiedsontwikkeling. Daarbij wordt niet alleen naar bijvoorbeeld energie gekeken, maar ook naar circulaire materialen, klimaatadaptieve inrichting, biodiversiteit, sociale aspecten en flexibele gebouwen. Die zijn in principe geschikt te maken voor meerdere functies. Zonder ingrijpende verbouwingen kunnen ze anders worden ingedeeld en gebruikt. 

Vanwege het bijzondere karakter wordt Lincolnpark per deelgebied ontwikkeld. De gemeente heeft Studioninedots in samenwerking met de bureaus Karres en Brands en Merosch geselecteerd om het stedenbouwkundige plan uit te werken. Dit betreft de hoofdstructuur met de wegen, het groen en het water. Binnen de bouwvelden is er ruimte voor verschillende innovatieve concepten van marktpartijen. Na besluitvorming in de gemeenteraad (medio september) start de ontwikkeling van Lincolnpark vanaf 2021. 

Gepubliceerd op: 
26 jun 2020