.

Kruispunten

De kruispunten van toegangswegen van het voormalige Beukenhorst-West worden opnieuw ingericht. Dit gebeurt nadat de woningen van Hyde Park af zijn en de nieuwe bewoners hier wonen. Aan het ontwerp van de kruispunten wordt nog gewerkt. Bewoners kunnen hier later over meepraten. Daarnaast wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. Het gaat om de kruispunten hieronder:

 • de fietsoversteek in het verlengde van het fietspad langs de Kagertocht
 • het kruispunt van de Planetenweg en Kruisweg
 • het kruispunt van de Van Heuven Goedhartlaan en Planetenweg

De fietsoversteek langs de Kagertocht moet voldoen aan:

 • Veiligheid voor fietsers en voetgangers.
 • Een overzichtelijk kruispunt, zodat de veiligheid verbetert.
 • Het effect van de oversteek op de doorstroming van het verkeer op de Kruisweg bekijken. In combinatie met het kruispunt van de Kruisweg met de Planetenweg.

Kruispunt Planetenweg - Kruisweg
Kruispunt Planetenweg - Kruisweg en oversteek in verlengde Kagertocht

Concept Schetsontwerp - Kruispunt Planetenweg - Kruisweg en oversteek in verlengde Kagertocht
Concept Schetsontwerp - Kruispunt Planetenweg - Kruisweg en oversteek in verlengde Kagertocht
 

Randvoorwaarden voor het kruispunt van de Planetenweg en Kruisweg

 • Goede kwaliteit van de afwikkeling van het autoverkeer; is belangrijk voor een veilig kruispunt
 • Veilige oversteek voor fietsers en voetgangers vanuit Planetenweg naar fietspad langs Kruisweg
 • Bromfietsers op de rijbaan, gemengd met autoverkeer
 • De doorstroming van de bussen moet goed zijn
 • Ruimtegebruik van kruispunt moet vergelijkbaar zijn aan met huidige situatie

 

Randvoorwaarden voor het kruispunt Van Heuven Goedhartlaan en Planetenweg

 • Goede kwaliteit van de afwikkeling van het autoverkeer voor toekomstige situatie
 • Ontwerp afstemmen op groei verkeer van en naar Hyde Park, en groei op overige ontwikkelingen
 • Ontwerp nader bezien in samenhang met stationsgebied
 • Kruispunt waar mogelijk inpassen binnen bestaand profiel
 • Veilige oversteek voor fietsers en voetgangers vanuit Planetenweg richting station
 • De doorstroming van de bussen moet goed zijn

luchtfoto van het kruispunt van de Van Heuven Goedhartlaan en Planetenweg
Het kruispunt van de Van Heuven Goedhartlaan en Planetenweg


Concept Schetsontwerp Variant 1 - Het kruispunt van de Van Heuven Goedhartlaan en Planetenweg


Concept Schetsontwerp Variant 2 - Het kruispunt van de Van Heuven Goedhartlaan en Planetenweg