Kozijn of gevelpaneel veranderen

Wilt u een kozijn of gevelpaneel plaatsen? Of wilt u een bestaand kozijn of gevelpaneel veranderen? Beantwoord onderstaande vragen en controleer of u dit zonder vergunning mag doen.

Alle uitleg bij de vragen komt van het landelijke Omgevingsloket (BZK versie 2018).

Gaat u op of aan een woning bouwen? Of gaat u bouwen op een erf dat bij een woning hoort?

Ligt de grond waarop u gaat bouwen rondom uw woning? En bent u de enige die de grond gebruikt omdat u er woont? Dan is die grond uw erf. Loopt er een voetpad over uw grond dat ook door de buren gebruikt wordt? Dan hoort dat deel van de grond niet bij uw erf. Vooral bij grotere tuinen kan het zijn dat niet alle grond waarop u wilt bouwen bij uw erf hoort. Heeft een deel van uw tuin bijvoorbeeld een bijzondere bestemming, zoals bos of agrarisch? Dan hoort dit deel niet bij uw erf. Twijfelt u? Neem dan contact op met de gemeente via 0900 1852.

Gaat u bouwen bij een recreatiewoning, een tijdelijke woning, een woonwagen of een bedrijfswoning?

Gaat het om werkzaamheden in, aan of op een monument? Of om werkzaamheden op een erf bij een monument?

De monumentenlijst kunt u opvragen bij team Vergunningen via info.verg.bp@haarlemmermeer.nl.

Gaat het om een beschermd dorpsgezicht?

Twijfelt u of uw bouwwerk een beschermd dorpsgezicht is? Neem dan contact op met team Vergunningen via info.verg.bp@haarlemmermeer.nl.

Gaat u een kozijn of gevelpaneel plaatsen op een plek waar die nu nog niet zit?

Gaat u een bestaand kozijn of gevelpaneel vervangen?

Verandert het uiterlijk van uw kozijn of gevelpaneel?

Het uiterlijk verandert door een nieuwe raamindeling, andere afmetingen van profielen of een andere maat. Gaat u uw kozijn of gevelpaneel schilderen? Of vervangt u uw houten kozijnen door kunststof? Dan valt dat onder onderhoud. De kleur mag dan anders zijn. Het uiterlijk verandert daardoor niet.

Gaat het om een kozijn of gevelpaneel in de voorgevel? Of in de zijgevel die grenst aan openbaar gebied?

U heeft een omgevingsvergunning nodig. Vraag een omgevingsvergunning aan op de website van het Omgevingsloket

U heeft geen omgevingsvergunning nodig. Geef uw plannen wel door aan de gemeente.

U heeft geen vergunning nodig en u hoeft dit ook niet te melden bij de gemeente. 

Neem contact op met team vergunningen via telefoonnummer 0900 1852 of via info@haarlemmermeer.nl