Kijk op de Wijk 4

In dit vierde deel van de reeks Kijk op de Wijk, Van solidariteit en eigen kracht, staat de draagkracht van sociale netwerken van onze burgers centraal.

De komende jaren verandert er veel in het Sociaal Domein. Veel meer dan tot nu toe doet de (lokale) overheid een beroep op de ‘eigen kracht’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’ van burgers. Om het nieuwe lokale sociaal beleid in te richten is inzicht in sociale netwerken van onze burgers en de robuustheid van hun vangnetten van groot belang. In hoeverre kunnen kwetsbaren terugvallen op hun netwerk? De onderzoeksresultaten spelen een rol in visies en beleid voor de toekomst.

PDFKijk op de Wijk 4 (13.28 MB)