Welkom bij gemeente Haarlemmermeer

Keuzeformulier Dunantstraat

We zijn druk bezig met werkzaamheden in de Dunantstraat. Een onderdeel hiervan was het opnieuw inrichten van het parkeerpleintje met meer groen. Het ontwerp hebben we aan u laten zien en de werkzaamheden zijn ondertussen uitgevoerd. Een aantal bewoners heeft doorgegeven dat zij het parkeerpleintje liever willen houden zoals het was: een grasveld met 2 bomen en geen extra plantvak. Daarom hebben we besloten dat u mag kiezen hoe het parkeerpleintje er uiteindelijk uit moet gaat zien. U kunt u keuze doorgeven tot en met 13 juni 2024.

Geef uw keuze door