Kalorama: verschillende werkzaamheden

Kaloroma krijgt een stevige opknapbeurt. Het asfalt van de rijweg (een 30-km zone) wordt vervangen door stenen. De parkeervakken en stoepen worden opnieuw bestraat (deels met de oude stenen). In een deel van de straat komt een dikkere rioolbuis. En er worden nieuwe plantvakken aangelegd. Het werk start 18 oktober en is naar verwachting klaar op 24 december. 

De rioolbuis die wordt vervangen ligt onder de rijweg en het gaat om de rioolbuis voor de huisnummer 33, 63 en 65 en tussen de huisnummers 33 en 63. 

Er komen nieuwe plantvakken in de buurt van huisnummers 33, 47, 49, 63 en 94. En op sommige plekken komt er nieuwe beplanting in de bestaande plantvakken.

Planning werkzaamheden  

De werkzaamheden duren regelmatig langer dan gepland. Dit gebeurt vaak in verband met het weer. Kijk voor de actuele informatie op de kaart Wegwerkzaamheden en wegafsluitingen. De werktijden zijn van 07.00 uur tot 16.00 uur. 

Omdat aannemer Compeer tijdens het werk onverwachte zaken kan tegenkomen, kan hij nu niet alle fases van het werk inplannen. Zodra er meer bekend is over de start en het eind van de verschillende werkzaamheden, leest u dat op deze pagina.

  • 18 oktober tot en met begin november: de aannemer start bij huisnummers 84 tot en met 98. Het middenterrein blijft bereikbaar.

In de groene zone achter huisnummers 52 tot en met 64 (tussen het fietspad en het parkeerterrein), komt een tijdelijke opslag voor bouwmaterialen. Als de werkzaamheden klaar zijn, herstelt de aannemer het terrein. 

Bereikbaarheid en verkeershinder 

  • De rijweg wordt per fase van het werk afgesloten. Wegomleidingen worden duidelijk gemaakt met verkeersborden. Parkeer uw auto gedurende deze periode ergens anders in de wijk. 
  • De stoep wordt afgesloten waar nodig voor de werkzaamheden. Uw woning/bedrijf blijft te voet altijd bereikbaar.
  • De woningen en bedrijven zijn altijd bereikbaar voor politie, brandweer en ambulance.

Verhoogde weg en stoep

De bodem zakt. Niet alleen de rijweg, parkeerplaatsen en stoepen, maar ook uw eigen terrein. Bij het opnieuw bestraten, komen de rijweg en stoepen weer op de oorspronkelijke hoogte te liggen. Hierdoor kan er een klein hoogteverschil met uw eigen terrein ontstaan. De aannemer zorgt er voor dat (maximaal) de eerste meter van uw voetpad of inrit op uw terrein aansluit op de nieuwe hoogte. Ophogen van de rest van uw terrein, als dit nodig is, moet u zelf doen. Eigenaren zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor het ophogen van hun eigen terrein en het afvoeren van regenwater op eigen terrein.

Overhangend groen

De aannemer heeft ruimte nodig om de stoep veilig, netjes en snel opnieuw te kunnen bestraten. Wij vragen u om overhangend groen, hekwerken en/of andere zaken die op of boven de erfgrens (de grens tussen uw terrein en gemeentegrond) staan of hangen, voor de start van de werkzaamheden weg te halen. De aannemer begint op 18 oktober bij huisnummers 84 tot en met 98. Een week voordat de aannemer aan een volgend deel begint, stuurt hij de bewoners van dat deel van de straat een brief.

Overlast 

Door de werkzaamheden kan er overlast zijn. Zoals lawaai, stof, of wegomleidingen. De aannemer beperkt deze overlast zoveel mogelijk. 

Huisvuilcontainers

Op de ophaaldagen van de vuilcontainers, kunt u uw container buiten het deel waar de werkzaamheden zijn aan de weg zetten. De aannemer zorgt ervoor dat de vuilniswagen hier bij kan. 

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op met Martijn Buitenhuis via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Graag “Kalorama” in het onderwerp zetten.