Jolweg: nieuwe bestrating 

Maandag 6 september start aannemer AW Rijneveld met het opnieuw bestraten van de rijweg en een deel van de parkeerstroken van de Jolweg. Dit gebeurt met de bestaande stenen (klinkers). Het werk is naar verwachting klaar op 29 oktober.

Bereikbaarheid en verkeershinder

 • Op het deel waar de werkzaamheden zijn wordt 1 rijbaan van de rijweg afgesloten (halve wegafzetting). Er geldt dan een om en om regeling. 
 • De inritten van de bedrijven blijven in principe bereikbaar. Als de werkzaamheden precies voor de deur zijn, dan maakt de aannemer hierover afspraken met de betrokken ondernemer(s).
 • Woningen en bedrijven die tijdelijk niet bereikbaar zijn via de rijweg, zijn te voet en met de fiets aan de hand altijd bereikbaar. 
 • De woningen en bedrijven zijn altijd bereikbaar voor politie, brandweer en ambulance.

Planning werkzaamheden

De periode waarin het werk echt wordt uitgevoerd kan afwijken van onderstaande planning. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als gevolg van slecht weer. Deze wijzigingen worden zo veel mogelijk verwerkt op deze pagina. De werktijden zijn van
07.00 tot 17.00 uur. Het werk aan de Jolweg wordt uitgevoerd in fases:

 • Rijweg voor huisnummer 3: Van 6 september tot en met 10 september.
 • Rijweg voor huisnummer 6 tot en met 7b: van 13 september tot en met 17 september.
 • Rijweg en parkeerstrook voor huisnummers 19 tot en met 25: van 20 september tot en met 1 oktober.
 • Rijweg en parkeerstrook voor huisnummers 10 tot en met 14: van 4 oktober tot en met 15 oktober.
 • Rijweg kruispunt voor huisnummer 44: van 18 oktober tot en met 22 oktober.
 • Rijweg kruispunt voor huisnummer 7B: van 25 oktober tot en met 29 oktober.

In de buurt van de werkzaamheden komt een tijdelijke opslag voor bouwmaterialen. 

Overlast

De werkzaamheden kunnen niet worden uitgevoerd zonder overlast. Denk aan geluid, stof, bouwverkeer en bijvoorbeeld wegomleidingen. Wij rekenen op uw begrip daarvoor. De aannemer beperkt de overlast zo veel als mogelijk. 

Tijdelijk ergens anders parkeren

Op het deel waar de werkzaamheden zijn, zijn de parkeerstroken afgesloten. Wij vragen u om tijdelijk ergens anders in de wijk te parkeren. Als u parkeert op eigen terrein, kunt u dit gewoon blijven doen behalve als de aannemer precies
voor de deur werkzaamheden uitvoert. De aannemer maakt hierover afspraken met de bedrijven. 

Vuilcontainers aan de weg zetten

Op de ophaaldagen van de vuilcontainers, kunt u uw vuilcontainer buiten het deel waar de werkzaamheden zijn aan de weg zetten. De aannemer zorgt ervoor dat de vuilniswagen hier bij kan. 

Hoogteverschil na opnieuw bestraten

De bodem zakt. Niet alleen de stoepen, rijweg en parkeerplaatsen maar ook uw eigen terrein. Bij het opnieuw bestraten, komen de rijweg en parkeerstroken weer op de oorspronkelijke hoogte te liggen. Hierdoor kan er een hoogteverschil met
uw eigen terrein ontstaan. De aannemer zorgt er voor dat (maximaal) de eerste meter van uw voetpad/inrit op uw terrein aansluit op de nieuwe hoogte. Ophogen van de rest van uw terrein, als dit nodig is, moet u zelf doen. Eigenaren zijn
namelijk zelf verantwoordelijk voor het ophogen van hun eigen terrein en voor het afvoeren van regenwater op eigen terrein. 

Vragen?

 • Voor meer informatie kunt u bellen met Niek Kamper via telefoonnummer 0900 1852.
 • Of u kunt e-mailen naar info@haarlemmermeer.nl. Graag 'Jolweg' in het onderwerp zetten.