.

Partners

JOGG is een beweging. Een beweging wordt pas een succes als iedereen op zijn of haar manier, hoe groot of klein dan ook, meedoet. Ons uitgangspunt is dat we alleen samen met publieke, private en maatschappelijke krachten in de samenleving een gezond aanbod en een gezonde omgeving creëren. We zijn dan ook trots op onze partners en supporters waarmee we samenwerken.

Wat houdt partner zijn in?

Partners verbinden zich voor één jaar of langer aan JOGG-Haarlemmermeer. Partners maken deel uit van de stuurgroep en geven ook richting aan de uitvoering. Partners ondersteunen de aanpak door concreet bij te dragen met minimaal één van de onderstaande middelen:

  • Met mensen: personele capaciteit in de vorm van kennis, expertise en vrijwilligers (bijvoorbeeld hulp bij de organisatie van een evenement)

  • Met middelen: bijdragen in natura, bijvoorbeeld fruit of waterflesjes

  • Met media: inzet van communicatieadvies en - middelen

  • Met munten: financiële bijdrage

Wie zijn onze partners?

De lokale partners van JOGG-Haarlemmermeer zijn: Team Sportservice Haarlemmermeer, GGD Kennemerland, Zorg & Zekerheid, Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer, MeerWaarde, Stichting Maatvast en Albert Heijn Toolenburg.

Ook partner worden?

Heeft uw organisatie of bedrijf interesse om partner te worden van JOGG-Haarlemmermeer? Neem dan contact op met de JOGG-regisseurs.

Partners JOGG Haarlemmermeer