.

JOGG werkt en gaat nog drie jaar door in de polder

Haarlemmermeer gaat door met Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) tot in het najaar van 2021. Het college van burgemeester en wethouder heeft hiertoe besloten.
Wethouder Tom Horn (Volksgezondheid) stelt dat de aanpak werkt, de resultaten goed zijn en nu de tijd is gekomen om tot “verbreding” over te gaan. Tot dusverre lag de focus op nul- tot twaalfjarigen in de Hoofddorpse wijk Overbos en Zwanenburg. Voor die wijken is destijds gekozen omdat de problematiek, obesitas, het meest aan de orde was. Maar er valt veel voor te zeggen, aldus de wethouder, om Jongeren Op Gezond Gewicht ook van toepassing te verklaren op jongeren tussen de twaalf en achttien jaar. En ook naar andere gebieden in de polder te kijken.
JOGG op het speelplein
Sinds 2012 is Haarlemmermeer nu actief met JOGG.  Foto: Renata Jansen-Fotografie  

Verleidingen

Tom Horn:

“Jong geleerd is oud gedaan maar het is verstandig om kinderen van twaalf en ouder mee te nemen want op die leeftijd leer je eigen keuzes te maken. Op die leeftijd doemen andere verleidingen op dus is het zaak de doelgroep te verbreden en scholieren van het middelbaar onderwijs erin te betrekken. Vergeet niet: JOGG gaat over gedragsverandering en dat is altijd een kwestie van de lange adem.”

Sinds 2012 is Haarlemmermeer nu actief met JOGG. Een aanpak die erop is gericht een gezonde leefstijl van jongs af aan vanzelfsprekend te laten zijn. Met veel beweging en water als hét alternatief voor frisdranken.

Obesitas

Obesitas is één van de grootste bedreigingen voor de jeugd. Eén op de zeven kinderen is te zwaar, in sommige wijken zelfs één op de drie. Samen met haar partners op het gebied van sport en onderwijs en met onder andere Team Sportservice HaarlemmermeerMeerwaarde, Zorg en Zekerheid, Maatvast, de GGD Kennemerland, Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer en met commerciële partner Albert Heijn Toolenburg is de afgelopen jaren in Haarlemmermeer de strijd aangegaan met overgewicht. Dat JOGG vruchten afwerpt, blijkt onder meer uit de voorlopige uitkomsten van onderzoek van GGD-Kennemerland, afgelopen zomer. Zowel qua leefstijl als qua overgewicht zijn er de afgelopen jaren in Haarlemmermeer verbeteringen merkbaar. Vooral JOGG-wijk Zwanenburg springt er in positieve zin uit. Wethouder Tom Horn:

"We horen echt terug dat ouders minder frisdrank in huis halen omdat de kinderen zelf liever water uit de kraan drinken."

Gepubliceerd op: 
27 nov 2018