.

Gezonde basis voor kinderen door inzet beweegboxen

Het afgelopen jaar startten 7 kinderopvanglocaties in Overbos, Zwanenburg en Halfweg met de inzet van JOGG beweegboxen. Met deze boxen vol sport- en spelmateriaal worden de kinderen op de opvang gestimuleerd om met plezier te bewegen.

De periode op het kinderdagverblijf is een ideaal moment om jonge kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar te stimuleren om te bewegen. De JOGG-beweegbox bestaat uit spelmateriaal voor 75 kinderen. Er zitten materialen in de box, zoals ballen, stapstenen, parachutedoek, linten en balansobjecten. De medewerkers van de kinderopvanglocaties krijgen bovendien een bijscholingsbijeenkomst voor de pedagogisch medewerkers en advies en coaching op locatie. 

JOGG-beweegboxen vol met sport- en spelmateriaal

Kinderen spelen enthousiast met het materiaal uit de JOGG-beweegbox. Foto: Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer
 

Variatie en inspiratie 

Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer (SKH) is JOGG-partner en zet nu op vier locaties de beweegbox in. Marjanne is pedagogisch medewerker op Peuteropvang Boshummel in Overbos. Zij en haar collega’s maken met veel plezier gebruik van de box: “Buiten bewegen de kinderen wel, maar zeker binnen gebruiken we de materialen uit de beweegbox heel vaak. Zo zetten we bijvoorbeeld een parcours uit in de gang. Elke keer kunnen we er een andere invulling aan geven, omdat het materiaal zo divers is”. Naast de boxen zelf, kregen de medewerkers ook tips en adviezen vanuit Team Sportservice Haarlemmermeer. “We hebben nu veel inspiratie om de kinderen op de opvang te laten bewegen. Door middel van de box is er veel meer variatie in de manier waarop we hen kunnen laten spelen en bewegen”, vertelt Marjanne.

Stimuleren van de gezonde leefstijl 

Gezondheid is een belangrijk onderdeel van het beleid van SKH. Laura Baks is leidinggevende van drie locaties van SKH en volgde in het jaar 2018 samen met collega Joan Klaasen de training Gezonde Kinderopvang. Hierin wordt niet alleen het thema bewegen aangekaart, maar wordt ook aandacht besteed aan voeding, gedrag, gezondheid en veilige omgeving. Laura en Joan zijn in 2020 gestart met het geven van de training, het onderdeel voeding, aan alle bso pedagogisch medewerkers, van SKH. “We vinden het heel belangrijk om een goede, gezonde basis mee te geven aan jonge kinderen bij ons op de opvang. Door de training zijn we meer aandacht aan ons gezondheidsbeleid gaan besteden op alle locaties van SKH. We zorgen bijvoorbeeld voor een gezonde lunch en snacks. De beweegboxen zetten we in om de kinderen spelenderwijs te laten bewegen", vertelt Laura.  "Niet alle kinderen krijgen vanuit huis mee dat bewegen leuk en goed is. We zien en merken dat veel kinderen met de auto of buggy naar de opvang worden gebracht. Schermen zoals, tablet, WII, PS, televisie hebben grote aantrekkingskracht op kinderen van alle leeftijden. We vinden dat wij hier een gezonde basis neer kunnen zetten voor de kinderen."

Een samenwerking in Haarlemmermeer

Het project JOGG-beweegboxen is een samenwerking tussen JOGG-Haarlemmermeer, Team Sportservice Haarlemmermeer en diverse kinderopvanglocaties in Haarlemmermeer. JOGG-partner SKH is hier als eerste mee gestart op de locaties De Boshummel, De Zandloper, De Aldoende  en De Hasselbraam. Ook De Koekenbieren in Halfweg, De Berendijk in Zwanenburg en de Ouder en Kind Inloop in Overbos maken gebruik van de JOGG-beweegboxen. De beweegboxen zijn mogelijk gemaakt met financiering van Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.

Thuis in beweging blijven

Helaas kunnen de meeste kinderen op dit moment niet naar het kinderdagverblijf vanwege de coronamaatregelen. Maar gelukkig zijn er thuis ook genoeg manieren om in beweging te blijven. Team Sportservice zette de leukste en beste tips op een rij. Met veel verschillende video's geeft het team inspiratie om van de bank af te komen en te gaan bewegen. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Bekijk alle oefeningen en tips op de website van Team Sportservice.  

Gepubliceerd op: 
19 jan 2021