Inloopdag beleid commerciële voorzieningen

1 jul 2019

Gemeente Haarlemmermeer actualiseert het beleid voor commerciële voorzieningen (detailhandel, horeca, motorbrandstofverkooppunten en commerciële dienstverlening). Deze commerciële voorzieningen maken de kernen en wijken van Haarlemmermeer aantrekkelijk en zijn belangrijk voor de werkgelegenheid. Haarlemmermeer nodigt ondernemers, ondernemersverenigingen, vastgoedeigenaren en dorps- en wijkraden uit om tijdens de inloopdag op 1 juli hun reactie op het voorgestelde beleid te geven.

Uitnodiging inloopdag

Tijdens de inloopmiddag én -avond op maandag 1 juli 2019 van 12.00 tot 21.00 uur in het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Hoofddorp kunnen geïnteresseerden meedenken over het voorgestelde nieuwe beleid. De inloopdag heeft de vorm van een informatiemarkt met panelen. Deelnemers kunnen reageren op de gepresenteerde voorstellen en in gesprek gaan met betrokkenen. Onder andere het beoogde beleidskader, de beoogde visie op de commerciële voorzieningenstructuur en de hoofdcentra komen aan bod. Om 15.00 uur en 19.00 uur is er een korte presentatie. Tijdens deze inloopdag wordt ook ingegaan op het vervolg van het proces.  

Aanmelden

Vanwege organisatorische redenen hoort de gemeente graag wie er van deze mogelijkheid gebruik maakt. Na aanmelding via commerciele.voorzieningen@haarlemmermeer.nl onder vermelding van ‘Inloopdag’ volgt een bevestiging met aanvullende informatie. Vermeld ook het aantal personen en het tijdstip: ’s middags of ’s avonds.

Neem voor vragen of opmerkingen contact op met Caroline Rindertsma (caroline.rindertsma@haarlemmermeer.nl en tel: 06 423 072 44).