Inloopbijeenkomst Dennenlaan

De gemeente wil de Dennenlaan mooier en veiliger maken. En een zo goed mogelijke combinatie bieden tussen wonen en winkelen in het dorpshart van Zwanenburg. Hiervoor heeft de gemeente een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp was in te zien tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 30 oktober 2019 in cultureel centrum De Olm.

Wat eraan voorafging

Op donderdag 28 februari 2019 heeft de gemeente een eerste bijeenkomst gehouden over de vernieuwing van de Dennenlaan. Van de inwoners en winkeliers hebben wij veel wensen en ideeën ontvangen. Deze wensen en ideeën zijn, voor zover mogelijk, in het ontwerp voor de Dennenlaan meegenomen. In het ontwerp zijn de volgende onderwerpen verwerkt:

 • winkelen
 • parkeren
 • wonen
 • groen (ook 'groener maken' van de straat zodat er minder wateroverlast is)
 • veiligheid (zoals veilig fietsen)

Resultaten inloopbijeenkomst woensdag 30 oktober 2019

Tijdens de inloopbijeenkomst hebben medewerkers van de gemeente het ontwerp voor de Dennenlaan laten zien. Ook gaven zij uitleg en beantwoordden vragen over het ontwerp. De ontvangen reacties zijn, voor zover mogelijk, verwerkt in het ontwerp Dennenlaan tussen de Zwanenburgerdijk en de Wilgenlaan.  Het gaat om deze aanpassingen:

 • fiets parkeren
 • aanpassen van de bochten van de in- en uitritten (meer ruimte)
 • ondergrondse containers
 • 30 km logo in bestrating
 • entree parkeerterrein Albert Heijn
 • afspraak laden en lossen

Bekijk het aangepaste ontwerp Dennenlaan tussen de Zwanenburgerdijk en de Wilgenlaan (pdf)

De Dennenlaan tussen de Wilgenlaan en de Troelstralaan wordt in 2020 nog niet opgeknapt. Er is wel alvast een ontwerp gemaakt om de inrichting van de 2 delen van de straat op elkaar af te stemmen.

Bekijk het ontwerp Dennenlaan tussen de Wilgenlaan en de Troelstralaan (pdf)

Start werkzaamheden

De planning van de werkzaamheden is nog niet bekend. Wanneer ze beginnen, hangt af van andere werkzaamheden in de omgeving. Bijvoorbeeld geplande werkzaamheden van nutsbedrijven (water, elektra, gas). Ongeveer 14 dagen voor de start van de werkzaamheden sturen wij nog een brief aan de bewoners in de buurt van de werkzaamheden met informatie over de precieze planning en de bereikbaarheid. 


Uw reacties en vragen

Via een online formulier kon u reageren en vragen stellen. De vragen en reacties zijn in een reactieoverzicht gezet. Hieronder een samenvatting met de antwoorden.

Waarom is de reactietijd zo kort?

De uiterlijke datum voor het invullen van het reactieformulier was inderdaad erg snel na de inloopbijeenkomst. Daarom was deze verlengd tot en met 10 november.

Waarom komen er minder parkeerplaatsen?

In dit deel van de Dennenlaan komen 45 parkeerplaatsen. Dit is minder dan er nu zijn. Dit komt doordat er weinig ruimte is. Ook zijn er nieuwe regels over de grootte van parkeerplaatsen. En gaat parkeren in de middenberm weg. Dit is veiliger voor bijvoorbeeld fietsers en om het laden en lossen op de rijbaan te verbeteren. Tijdens en na de informatiebijeenkomsten hebben bewoners en winkeliers gekozen voor het ontwerp zonder middenberm. De parkeerplaatsen op de parkeerterreinen van de supermarkten zijn niet meegeteld. Als de hele Dennenlaan klaar is, zijn er 4 extra parkeerplaatsen bijgekomen.

Komt er meer groen?

Er komt ongeveer 250 m² groen. Ook kunnen bewoners zich aanmelden voor geveltuintjes. Bomen hebben ruimte nodig om te groeien (groeiplaatsen). Er kunnen geen bomen dichterbij de gevels geplant worden. Deze grond is niet van de gemeente. Ook zijn hier veel uitritten en liggen er kabels en leidingen in de grond.

Waar komt het zebrapad?

Na de informatiebijeenkomst is er voorstel voor een zebrapad op de hoek Wilgenlaan in het ontwerp gezet. De verkeerskundigen bekijken dit voorstel.

Komen er plekken waar mensen even kunnen zitten?

Bij bijna elke boom komt een bankje. In totaal komen er 16 banken in de winkelstraat.

Waar komen de fietsrekken?

Aan beide kanten van een boom komen fietsrekken. Op een aantal plekken komen ook fietsrekken bij de gevels, als er genoeg loopruimte op het voetpad is. Hiervoor heeft de eigenaar van de grond toestemming gegeven.

Waar komen de laad- en losplekken?

De laad- en losplekken waren tijdens de informatiebijeenkomst nog niet bekend. Hierover is een overleg ingepland met de voorzitter van de winkelvereniging. Er wordt gekeken naar de meest logische plek voor laden en lossen.

Waarom komen er ondergrondse afvalcontainers bij de ingang van Albert Heijn en gehandicaptenparkeerplaatsen?

De plaats voor de ondergrondse containers is besproken met Albert Heijn en ondertussen aangepast in het ontwerp.

Als u in het reactieformulier heeft aangegeven dat u het complete reactieoverzicht wilde ontvangen, is dit naar u gemaild.


Uw contactpersoon

Heeft u vragen? Of kunt u de ontwerpen niet goed bekijken? Neem dan contact op met Ad Staal via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen aan info@haarlemmermeer.nl. Als u een e-mail stuurt, graag 'Dennenlaan' in het onderwerp zetten.